Oslobygg KF

Om foretaket

Oslobygg er Oslo kommunes eiendomsforetak, og en av landets støres byggeherrer og eiendomsaktører. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Det omfatter barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden.

Vi har ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. De nærmeste årene skal vi investere for rundt 35 milliarder kroner. Hos oss jobber rundt 600 ansatte som til sammen gir en sterk tverrfaglig kompetanse. Vi skal være pådriver for en bærekraftig, inkluderende og seriøs bransje. Miljø og energi, innovasjon, inkludering og seriøst arbeidsliv er sentrale satsningsområder.

Oslobygg er sertifisert i henhold til standardene ISO 14001 miljøledelse og ISO 50001 energiledelse.

Foretaket ligger under byråd for næring og eierskap. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Styret i Oslobygg KF

Om styremøter og styrearbeidet i Oslobygg

Kontakt Oslobygg

Oslobygg

Telefon
Pressekontakt
Trond Borge Ottersen
Mobil
For henvendelser til administrerende direktør Eli Grimsby
Kontaktperson: Tove Indgjerd
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer Oslobygg KF: 924 599 545

Fakturaadresse;
Oslobygg KF
Oslo kommune Fakturasentralen
Postboks 6532 Etterstad
0606 Oslo

Faktura skal sendes til Oslobygg som e-faktura i standarden elektronisk handelsformat (EHF). Ressursnummer skal stå i feltet «BuyerReference», og skal kun inneholde 8 tegn. (B6xxxxxx). Se Oslo kommunes informasjon om og krav til faktura

For leietakere

ORRA - Rapporteringssystem for å dokumentere flere av Oslobyggs oppgaver og ansvar i forbindelse med FDVU-prosessen. Se lenker under.

Våre prosjekter

Du finner prosjekter som Oslobygg jobber med på Slik bygger vi Oslo.

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@obf.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 6391 Etterstad
0604 OSLO
Besøksadresse:
Grenseveien 78 C, 0663 og Grensesvingen 7
0661 OSLO