Oslobygg KF

Om foretaket

Oslobygg KF er Oslo kommunes eiendomsforetak. Foretaket er en sammenslåing av tidligere Omsorgsbygg, Undervisningsbygg og Kultur- og idrettsbygg, samt utbyggingsvirksomheten til Boligbygg.

Oslobygg er en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med ca. 2,7 millioner kvadratmeter eiendom og mange spennende prosjekter i porteføljen. Vår oppgave er å eie, forvalte, bygge og utvikle offentlige bygg for alle livets faser. Det dreier seg om barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg i hovedstaden. Vi skal utvikle hele byområder, og skal de nærmeste årene investere for ca. 35 milliarder.

Oslobygg har rundt 600 ansatte i et sterkt tverrfaglig kompetansemiljø. Dette gjør oss i stand til å være pådriver for endring og fornying av bransjen, og vi skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger samt teknisk kvalitet. Miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være prioriterte satsningsområder.

Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.

Styremøter i Oslobygg KF

Om styrearbeidet i Oslobygg KF.

Kontakt Oslobygg

Oslobygg

Telefon
Pressekontakt
Trond Borge Ottersen
Mobil
For henvendelser til administrerende direktør Eli Grimsby
Kontaktperson: Tove Indgjerd
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer Oslobygg KF: 924 599 545

For leverandører som har avtale med et eller flere av de tidligere foretakene som nå er Oslobygg KF

Oslobygg gikk over i full operativ drift 1. september 2021, og endringene gjelder fra denne datoen.

Les mer om hva sammenslåingen betyr for eksisterende avtaler og fakturering, og se organisasjonsnumrene til foretakene (PDF 0,4MB)

For leietakere

ORRA - Rapporteringssystem for å dokumentere flere av Oslobyggs oppgaver og ansvar i forbindelse med FDVU-prosessen. Se lenker under.

Våre prosjekter

Du finner prosjekter som Oslobygg jobber med på Slik bygger vi Oslo.

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 6391 Etterstad
0604 OSLO
Besøksadresse:
Grenseveien 78 C, 0663 og Grensesvingen 7
0661 OSLO