Vold, overgrep og livskrise

Sosialtjeneste, voldtekt, rus, vern for eldre.

Legevakt Storgata

Storgata 40
0182 OSLO

Åpningstider

Åpen hele døgnet

Døgnåpent apotek

Kontakt

Telefon

23 48 70 90

Faks

23 48 70 70

Legevakten i Storgata har en døgnåpen tjeneste som kan hjelpe deg med behandling, rådgivning og oppfølging. Ved behov kan vi komme hjem til deg.

Les mer om sosial og ambulant akuttjeneste i Storgata.
Les mer om vårt tilbud til personer utsatt for seksuelle overgrep.

Informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep finner du også på dinutvei.no. Dinutvei.no er en nasjonal veiviser med en spørsmål-svartjeneste, hvor du som stiller spørsmål er anonym.
 

Hvis mulig, kontakt din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten.
Finn informasjon om fastlege på Helsenorge.no.

Kart og parkering Legevakt Storgata

Parkering

Gateparkering
Gjesteparkering

Praktisk informasjon

Betaling

Egenandeler for helsetjenester finner du på helsenorge.no.
Akutt krisehjelp, overgrepsmottak og psykiatrisk legevakt er gratis.

Har du spørsmål om faktura kan du ringe telefonnummer 954 50 195 mellom kl. 09.00 og 11.00 eller sende en e-post til faktura@hel.oslo.kommune.no.

 

Taxi

Ved reiser til legevakten må du selv legge ut for turen og få en kvittering av sjåføren. Etterpå sender du reiseregning til pasientreiser.no.

Sammen med reiseregningen må du legge ved en bekreftelse på at legen mente du trengte rekvisisjon. Hvis legen mener at du av medisinske grunner trenger taxi fra legevakten vil vi bestille drosje og du betaler kun egenandelen.

 

Sykemelding

Legevakten sykmelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det vanligvis fastlegen som bistår med.


Papirer å ta med på legevakten

Vi har ikke tilgang til dine journaler fra andre steder. Derfor er det nyttig om du tar med oversikt over faste medisiner, navn på fastlege/legesenter, legitimasjon og andre relevante papirer som angår din helse.


Resepter

Legevakten skriver bare ut medisiner som gjelder den akutte behandlingen. Ved legevakten i Storgata finner du apotek som er døgnåpen alle dager hele året.

 

Utskrift av din journal

Du får med deg hjem en utskrift fra journalen. Ønsker du å få tilsendt mer fra din journal må du fylle ut skjema for utskrift av journal (PDF 0,7MB). Denne tjenesten koster 85 kroner.

 

Klage på behandling

Ønsker du å klage må denne sendes skriftlig.

Postadresse allmenlegevakten og legevakt Aker:
Oslo kommune Helseetaten
Postboks 4716
0506 Oslo


Klage på parkeringsgebyr

Klager rettes til parkeringsselskapet, ikke til Legevakten. Nærmere informasjon finner du på gebyret og oppslag på parkeringsplassen.