Skade

Skadelegevakten undersøker og behandler skader som brudd, forstuing, hodeskader og sår. Du trenger ikke å ringe før du kommer – møt opp og trekk en kølapp.

Ny adresse: Trondheimsveien 233 (Aker sykehus)

Legevakten i Storgata 40 og den gamle legevakten på Aker sykehus er stengt.

Ved skader ønsker vi at du møter opp for en faglig vurdering. Hvis du likevel vil kontakte oss på telefon:

  • Ring legevakten på 116 117
  • Ringer du fra en annen kommune eller utlandet: (+47) 23 01 34 34
  • Spørsmål etter besøk på skadelegevakten (for eksempel timebytte og sykemelding): 23 01 38 15 (klokken 08:30–11:30 og 12:00–14:30)

Ventetid

Pasienter blir prioritert etter alvorlighet og noen blir tatt rett inn for behandling. Små og redde barn får behandling så raskt som mulig. Vi forsøker også å gi en prioritet til de eldre og de som har spesielle behov siden det er en ekstra påkjenning å sitte å vente.

Skader som ikke haster bør helst komme på formiddagen mandag til fredag. Du trenger ikke henvisning fra lege.

Skadelegevakten er en del av legevakten i Oslo og driftes av Oslo universitetssykehus (OUS).

Mer informasjon om skadelegevakten finner du på nettsidene til Oslo universitetssykehus