Sykdom

Allmenlegevakten tilbyr hjelp når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Ny adresse: Trondheimsveien 233 (Aker sykehus)

Legevakten i Storgata 40 og den gamle legevakten på Aker sykehus er stengt.

Ring 116 117

Ringer du fra en annen kommune eller utlandet: (+47) 23 48 72 00

Ringer du legevakten får du et menyvalg som hjelper deg å komme i kontakt med riktig tjeneste.

  • Har du behov for helsehjelp, trykk 1 eller vent på svar. Du får da snakke med helsepersonell på legevaktsentralen som vil vurdere om du har behov for akutt helsehjelp.
  • Gjelder din henvendelse psykiske plager eller overgrep, tast 2. Du kommer da til Psykososial akuttjeneste.
  • For andre spørsmål om for eksempel kontrolltime, sykemelding, journal, faktura eller annet, tast 3. Du vil da kunne taste deg videre til riktig tjeneste for ditt behov.

Ved fare for liv og helse skal du ringe 113. Når skal du ringe 113? (Helsenorge)

Praktisk informasjon

Informasjonen nedenfor gjelder allmennlegevakten. Praktisk informasjon som gjelder skadelegevakten og psykiatrisk legevakt finner du på Oslo universitetssykehus sine sider.

Ventetid

Legevakten behandler akutt sykdom først. Hastegraden vurderes av sykepleier. Informasjon om spesifikke sykdommer og plager finner du på helsenorge.no.

Pris og faktura

Du betaler egenandel for behandling på allmennlegevakten etter samme satser som hos fastlegen. For skadelegevakten og psykiatrisk legevakt gjelder egne satser.

Egenandeler for helsetjenester finner du på helsenorge.no

Har du spørsmål om faktura? Send e-post til faktura@hel.oslo.kommune.no.

Sykemelding

Allmenlegevakten sykemelder kun for en kort periode. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen som skal håndtere.

Resepter

Trenger du å fornye resept? Kontakt fastlegen din.

Journalutskrift

Hvis du har vært til behandling på allmennlegevakten, overgrepsmottaket eller psykososial akuttjeneste, fyll ut skjema for utskrift av journal (PDF).

Send skjemaet til Helseetaten, Postboks 4716, 0506 Oslo, eller levér det til legevakten.

Journalutskrift fra kommunen koster 59 kroner.

Allmennlegevakten sender som hovedregel digitalt journalnotat til fastlegens journalsystem. Det er i tillegg mulighet for utskrift av journalnotatet ved behov.

Administrasjon og klage

Henvendelser som inneholder sensitive opplysninger sendes til:

Oslo kommune Helseetaten
Postboks 4716
0506 Oslo

Oslo kommunes sentralbord (ikke for medisinsk hjelp): 21 80 21 80