Sykdom

Allmenlegevakten tilbyr hjelp når fastlegen din ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente.

Ring 116 117

Ringer du fra en annen kommune eller utlandet: (+47) 23 48 72 00

Ringer du legevakten får du et menyvalg som hjelper deg å komme i kontakt med riktig tjeneste.

  • Har du behov for helsehjelp, trykk 1 eller vent på svar. Du får da snakke med helsepersonell på legevaktsentralen som vil vurdere om du har behov for akutt helsehjelp.
  • Gjelder din henvendelse psykiske plager eller overgrep, tast 2. Du kommer da til Psykososial akuttjeneste.
  • For andre spørsmål om for eksempel kontrolltime, sykemelding, journal, faktura eller annet, tast 3. Du vil da kunne taste deg videre til riktig tjeneste for ditt behov.

Ved fare for liv og helse skal du ringe 113. Når skal du ringe 113? (Helsenorge)

Ta kontakt med fastlegen når det ikke er akutt

Er du usikker på om du trenger legehjelp eller om din problemstilling kan vente, kontakt din fastlege eller søk råd på helsenorge.no.

Eksempler på når du bør kontakte din fastlege:

  • forkjølelse og influensalignende symptomer
  • feber hos barn eldre enn 1 år med god allmenntilstand
  • øyekatarr
  • behov for sykmelding
  • fornyelse av resepter
  • behov for legeattest
  • kroniske tilstander uten akutt forverring

Praktisk informasjon

Informasjonen nedenfor gjelder allmennlegevakten. Praktisk informasjon som gjelder skadelegevakten og psykiatrisk legevakt finner du på Oslo universitetssykehus sine sider.

Ventetid

Legevakten behandler akutt sykdom først. Hastegraden vurderes av sykepleier. Informasjon om spesifikke sykdommer og plager finner du på helsenorge.no.

Pris og faktura

Du betaler egenandel for behandling på allmennlegevakten etter samme satser som hos fastlegen. For skadelegevakten og psykiatrisk legevakt gjelder egne satser.

Betal på automat når du er ferdig på legevakten. Betaler du ikke på automaten eller via SMS innen 48 timer vil du få tilsendt en faktura med gebyr. Husk at barn under 16 år og de med frikort ofte må betale utgifter som ikke-godkjente egenandeler, for eksempel materiell.

Egenandeler for helsetjenester finner du på helsenorge.no

Har du spørsmål om faktura? Send e-post til faktura@hel.oslo.kommune.no. Mangler du faktura etter å ha vært på allmennlegevakten, kontakt Credicare

Sykemelding

Allmenlegevakten sykemelder kun for en kort periode, men vi tilbakedaterer ikke sykemeldinger. Forlengelse og annen oppfølging er det fastlegen som skal håndtere.

Resepter

Trenger du å fornye resept? Kontakt fastlegen din.

Journalutskrift

Hvis du har vært hos allmennlegevakten, på overgrepsmottaket eller psykososial akuttjeneste kan du bestille journalutskrift ved å logge inn og fylle ut skjema.

Hvis du ikke kan logge deg inn med BankID, kan du fylle ut forespørsel på dette skjemaet: journalutskrift (DOCX) / journalutskrift (PDF) og sende oss per post eller levere i resepsjonen på legevakten.

Allmennlegevakten sender som hovedregel digitalt journalnotat til fastlegens journalsystem. Det er i tillegg mulighet for utskrift av journalnotatet ved behov.

Administrasjon og klage

For henvendelse som gjelder allmennlegevakten, overgrepsmottaket eller psykososiale tjenester, kontakt allmennlegevakten via digitalt skjema med sikker innlogging

Hvis du ikke kan logge inn med BankID, må du sende henvendelsen til Oslo kommune Helseetaten, Postboks 4716, 0506 Oslo.

For andre henvendelser uten sensitive opplysninger, kontakt Helseetaten i Oslo kommune

Oslo kommunes sentralbord (ikke for medisinsk hjelp): 21 80 21 80