Tilbud og støtteordninger til pårørende i Oslo

Her har vi samlet lenker til nyttige ressurser og tilbud til pårørende i Oslo.

Tilbud til pårørende

Det finnes ulike tilbud for deg som er pårørende:

Økonomiske støtteordninger

Dette er ikke en uttømmende liste over økonomiske støtteordninger som kan være aktuelle for deg og den du er pårørende til. Har du spørsmål om andre økonomiske støtteordninger så kan det være lurt å kontakte bydelen din.

Tjenester i Oslo kommune

Hjelpemidler

Søk om hjelpemidler

Fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt er en frivillig, privat, skriftlig fullmakt som gir en person som fortsatt har samtykkekompetanse, mulighet til å bestemme hvem som skal få fullmakt til å ivareta økonomiske og/eller personlige interesser dersom personen i fremtiden ikke lenger er i stand til å ivareta dette selv. Fremtidsfullmakten trer i kraft når bruker ikke lenger er i stand til å ivareta sine interesser i forhold som er omfattet av fremtidsfullmakten (Veiviser demens, aldring og helse).