Trygghetsalarm og trygghetspakker

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få trygghetsalarm og trygghetspakker.

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Når du utløser trygghetsalarmen tar alarmsentralen umiddelbart kontakt med deg og rykker ut om det er nødvendig.

Vi har også ulike former for tilleggsutstyr, som fallsensor, dørsensor, trekksnor og røykvarslere. Vi har satt sammen tilbudene til ulike "trygghetspakker", og gjør alltid en individuell vurdering av ditt behov, og hva som kan passe for deg. 

Du må søke for å få trygghetsalarm og trygghetspakker. Alle personer over 75 år har rett til å få en fastmontert trygghetsalarm til bruk inne når de selv ønsker det. For personer under 75 år vil vi vurdere behovet i hvert enkelt tilfelle. 

Dette koster det

Du må betale en fast egenandel for trygghetsalarmtjenesten, på 275 kroner i måneden i år 2022. Satsen gjelder alle trygghetspakker uavhengig av antall produkter i pakkene når husstandens samlede inntekt er over 3G (Fra kr 319 197). Dette inkluderer service og vedlikehold på alle produkter. I tillegg kommer et engangsgebyr på 1330,50 kroner for installasjon. 

Egenbetaling på kr 275 pr mnd. Omfatter både analoge og digitale alarmer (inklusiv SIM-kort). Bydelene gis fullmakt til å avgjøre om de vil innkreve egenandeler på trygghetsalarmer eller dekke dette selv.

Er du over 75 år har du rett på å få trygghetsalarm til innendørs bruk når du selv ønsker dette, dvs. uten at bydelen gjør en behovsvurdering. Søknader om tildeling av alarmer og utstyr utover digital trygghetsalarm til innebruk skal behovsprøves før vedtak om slike utvidede trygghetspakker fattes. Dette skal gjelde for alle aldersgrupper. 

Innkjøp av trygghetsalarmer for innendørs bruk finansieres 100 % av Oslo kommune. For bærbare digitale trygghetsalarmer til utendørs bruk og tilleggsutstyr utover dette betales 50 % av innkjøpspris som egenandel av brukeren som får vedtak om dette utstyret når brukerens husholdsinntekt er over 2G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel. 

Engangskostnaden for installasjon av alle typer trygghetsalarmer og tilleggsutstyr skal betales av brukeren når brukerens husholdsinntekt er over 2 G. Brukere med husholdsinntekt under 2G fritas for egenandel. Bydelene gis anledning til å frita personer som allerede har analog trygghetsalarm for ny installasjonskostnad knyttet til digital alarm.
 

Ulike trygghetspakker

Trygghetspakke 1

Dette er en stasjonær trygghetsalarm for bruk inne i hjemmet. Alarmknappen kan bæres på håndleddet eller i en snor rundt halsen. Du kan i tillegg bestille ekstra utstyr til den stasjonære alarmen. Disse er røykvarslere, trekksnor montert på vegg og fallsensor for deg som er engstelig for å falle. Sistnevnte er en alarmknapp med sensor som du kan feste rundt håndleddet.

Trygghetspakke 2

For deg som har behov for å benytte trygghetsalarm både inne og ute, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm i tillegg til en stasjonær trygghetsalarm. Her tilbyr kommunen en liten bærbar sensor med en alarmknapp som aktiverer toveistale mellom deg og en alarmsentral hvis du trykker på den.

Trygghetspakke 3

Til deg med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av bruker selv, eller ved at bruker krysser et avklart Geofence (et elektronisk gjerde). Tilbudet kan forsterkes med en ytterdørsensor.

Slik søker du

Du bruker samme søknadsskjema som for andre helse- og omsorgstjenster. Beskriv situasjonen din i søknadsskjemaet, så vil bydelen vurdere behovet ditt og ta kontakt med deg. 

Søk om helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Klage på vedtak

Søker du om helse- og omsorgstjenester og ikke får innvilget ønske om trygghetsalarm kan du klage på vedtaket. Det gjør du ved å ta kontakt med bydelen du sendte søknad til.