Trygghetsalarm og trygghetspakker

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få trygghetsalarm og trygghetspakker.

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet. Når du utløser trygghetsalarmen tar alarmsentralen umiddelbart kontakt med deg og rykker ut om det er nødvendig.

Vi har også ulike former for tilleggsutstyr, som fallsensor, dørsensor, trekksnor og røykvarslere. Vi har satt sammen tilbudene til ulike "trygghetspakker", og gjør alltid en individuell vurdering av ditt behov, og hva som kan passe for deg.

Du må søke for å få trygghetsalarm og trygghetspakker. Alle personer over 75 år har rett til å få en fastmontert trygghetsalarm til bruk inne når de selv ønsker det. For personer under 75 år vil vi vurdere behovet i hvert enkelt tilfelle.

Dette koster det

Priser og engangskostnader kan variere noe fra bydel til bydel, men ikke overstige prisene under. Prisene oppdateres årlig.

Priser for 2022

Priser for husholdning med samlet inntekt over 334 431 kroner (3 G):

 • Månedspris for alarmtjeneste: 275 kroner
 • Engangskostnader:
  • Installasjon av utstyr (per installasjon): 1330,50 kroner
  • Tilleggsinstallasjoner (per enhet): 426 kroner
  • Alarm til innendørs bruk: 0 kroner
  • Bærbar alarm til utendørs bruk: 509,50 kroner (50 % av innkjøpskostnad)
  • Røykvarsler (1 - 3 alarmer): 450 kroner (50 % av innkjøpskostnad)

Priser for husholdning med samlet inntekt fra 222 954 (2 G) til 334 431 (3 G):

 • Månedspris for alarmtjeneste: 0 kroner
 • Engangskostnader:
  • Installasjon av utstyr (per installasjon): 1330,50 kroner
  • Tilleggsinstallasjoner (per enhet): 426 kroner
  • Alarm til innendørs bruk: 0 kroner
  • Bærbar alarm til utendørs bruk: 509,50 kroner (50 % av innkjøpskostnad)
  • Røykvarsler (1 - 3 alarmer): 450 kroner (50 % av innkjøpskostnad)

Priser for husholdning med samlet inntekt under 222 954 kroner (2 G):

 • Månedspris for alarmtjeneste: 0 kroner
 • Engangskostnader: 0 kroner

Ulike trygghetspakker

Trygghetspakke 1

Dette er en stasjonær trygghetsalarm for bruk inne i hjemmet. Alarmknappen kan bæres på håndleddet eller i en snor rundt halsen. Du kan i tillegg bestille ekstra utstyr til den stasjonære alarmen. Disse er røykvarslere, trekksnor montert på vegg og fallsensor for deg som er engstelig for å falle. Sistnevnte er en alarmknapp med sensor som du kan feste rundt håndleddet.

Trygghetspakke 2

For deg som har behov for å benytte trygghetsalarm både inne og ute, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm i tillegg til en stasjonær trygghetsalarm. Her tilbyr kommunen en liten bærbar sensor med en alarmknapp som aktiverer toveistale mellom deg og en alarmsentral hvis du trykker på den.

Trygghetspakke 3

Til deg med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av bruker selv, eller ved at bruker krysser et avklart Geofence (et elektronisk gjerde). Tilbudet kan forsterkes med en ytterdørsensor.

Slik søker du

Du bruker samme søknadsskjema som for andre helse- og omsorgstjenster. Beskriv situasjonen din i søknadsskjemaet, så vil bydelen vurdere behovet ditt og ta kontakt med deg.

Søk om helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Klage på vedtak

Søker du om helse- og omsorgstjenester og ikke får innvilget ønske om trygghetsalarm kan du klage på vedtaket. Det gjør du ved å ta kontakt med bydelen du sendte søknad til.