Trygghetsalarm og trygghetspakker

Eldre, personer med funksjonsnedsettelse og andre som kan ha behov for å tilkalle hjelp, kan få trygghetsalarm og trygghetspakker.

Hva er en trygghetsalarm?

Med en trygghetsalarm kan du tilkalle hjelp når som helst på døgnet. Skulle du falle og ikke klare å reise deg selv, eller har behov for helsebistand, kommer du enkelt i kontakt med alarmsentralen fra Careium Norge AS, som hjelper deg.

Ved akutte situasjoner ring 113.

Noen trygghetsalarmer fungerer når du er hjemme, mens andre er ment å brukes når du er utendørs.

Trygghetsalarmen kobler seg til alarmsentralen når du trykker på alarmknappen. Når alarmssentralen mottar en alarm tar de kontakt med deg, og rykker ut for å hjelpe deg ved behov.

Trygghetsalarmene tilbys som ulike trygghetspakker

 • Trygghetspakke 1 – Innendørs trygghetsalarm: En innendørs trygghetsalarm, er for bruk inne i ditt eget hjem. Alarm knappen kan bæres på håndleddet eller i en snor rundt halsen. I tillegg kan det kobles til røykvarslere og trekksnor. Når du trykker på alarmen eller trekker i trekksnoren, varsles alarmsentralen. Røykvarslere sender automatisk varsel.
 • Trygghetspakke 2 – Utendørs trygghetsalarm: En trygghetsalarm som kan brukes utendørs. Trygghetsalarmen er en bærbar sensor som aktiverer toveis tale mellom brukeren og alarmsentralen, når brukeren trykker på den. Alarmen har en funksjon for sporing som kan skrus på i en nødssituasjon. Dette kan for eksempel være hvor bruker utløser trygghetsalarmen, men ikke kan gjøre rede for seg selv eller hvor vedkommende er. Da vil operatøren av trygghetsalarmen slå på funksjonen for sporing av lokasjon slik at de kan bistå brukeren videre. Det finnes enkelte steder uten mobildekning der hverken mobilen eller trygghetsalarmen vil fungere. Det kan derfor være lurt å fortelle noen hvor du planlegger å gå. Vær oppmerksom på at denne enheten må lades ofte.
 • Trygghetspakke 3 – Lokaliseringsstøtte med GPS: Lokaliseringsstøtte med GPS er en trygghetsalarm til utendørs bruk og er spesielt egnet for personer med kognitiv svikt eller orienteringsvansker, som ønsker å være ute, og gå på tur. Alarmknappen er en liten bærbar sensor med sporings- teknologi, som aktiverer toveis tale mellom deg og dine pårørende når du trykker på den. Pårørende har også mulighet til å se hvor du befinner deg med hjelp av en app for smarttelefon. Alarmsentralen kan hjelpe pårørende eller hjemmetjenesten med å lokalisere brukeren, ved behov.

Bydelen hjelper deg å finne fram til hvilke trygghetsalarmer som best passer din situasjon og dine behov.

Hvem passer trygghetsalarmer for?

Er du over 75 år har du rett på innendørs trygghetsalarm, hvis du selv ønsker det.

Andre som kan ha nytte av trygghetsalarmer kan være personer under 75 år, personer med funksjonsnedsettelser, eller andre som bor hjemme og har behov for en trygghetsalarm. Bydelen vil da gjøre en behovsvurdering.

Hva koster det?

Priser og engangskostnader kan variere noe fra bydel til bydel, men ikke overstige prisene under. Prisene oppdateres årlig.

Priser for 2024

Priser for husholdning med samlet inntekt over 3G (G=folketrygdens grunnbeløp):

 • Månedspris for alarmtjeneste: 298 kroner
 • Engangskostnader:
  • Installasjon av utstyr (per installasjon): 1487,50 kroner
  • Tilleggsinstallasjoner (per enhet): 476,50 kroner
  • Alarm til innendørs bruk: 0 kroner
  • Bærbar alarm til utendørs bruk: 509,50 kroner (50 % av innkjøpskostnad)
  • Røykvarsler (1 - 3 alarmer): 800 kroner (50 % av innkjøpskostnad)

Priser for husholdning med samlet inntekt fra 2G til 3G:

 • Månedspris for alarmtjeneste: 0 kroner
 • Engangskostnader:
  • Installasjon av utstyr (per installasjon): 1487,50 kroner
  • Tilleggsinstallasjoner (per enhet): 476,50 kroner
  • Alarm til innendørs bruk: 0 kroner
  • Bærbar alarm til utendørs bruk: 509,50 kroner (50 % av innkjøpskostnad)
  • Røykvarsler (en eller flere): 800 kroner (50 % av innkjøpskostnad)

Priser for husholdning med samlet inntekt under 2G:

 • Månedspris for alarmtjeneste: 0 kroner
 • Engangskostnader: 0 kroner

Slik søker du

Du søker om trygghetsalarm ved å sende inn en generell søknad om helse – og omsorgstjenester. I søknaden beskriver du hva du trenger hjelp til. Bydelen vurderer sammen med deg om en trygghetsalarm eller andre tjenester kan passe.

Gå til søknadssiden for helse – og omsorgstjenester

Når du har fått trygghetsalarm

Bydelen vurderer hvilken type trygghetsalarm som passer best for din situasjon og dine behov. De tar kontakt med deg, noen dager etter du har fått vedtak.

Installasjon av trygghetsalarmen, og alle tekniske oppdrag gjøres av tekniker fra Careium Norge AS. Før installasjon må alarmsentralen (Careium) få nøkkel til boligen din. Hvis du har husalarm, trenger de også koden til denne.

Ved installasjon av trygghetsalarmen må du som skal bruke den, være tilstede.

Når kan du bruke trygghetsalarmen?

 • Trygghetsalarmen brukes når du trenger bistand ved fall eller ved andre helse behov.
 • Trygghetsalarmen skal ikke brukes til omsorgsoppgaver som utføres av hjemmetjenesten.
 • Utrykningstiden er 30 minutter etter varslet alarm, hele døgnet.

Kontaktinformasjon

Kontakt alarmsentralen, Careium Norge AS, på telefon 23 32 67 00 ved:

 • feil på trygghetsalarmen
 • hvis utstyr ikke skal brukes lenger og må leveres inn
 • praktiske spørsmål om trygghetsalarmen

For andre spørsmål, ta kontakt med bydelen din.

Klage på vedtak

Søker du om helse- og omsorgstjenester og ikke får innvilget ønske om trygghetsalarm kan du klage på vedtaket. Det gjør du ved å ta kontakt med bydelen du sendte søknad til.