Til innhold
Hjemmetjenester

Trygghetsalarm og trygghetspakker

Trygghetsalarm og trygghetspakker omfatter utstyr og tjenester som tildeles eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre personer som bor hjemme og som har behov for å kunne varsle om at de trenger hjelp.

Søk om trygghetsalarm

 1. Du trenger ikke en legeattest for å søke.
   
 2. Velg din bydel for å få riktig skjema.Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester i Oslo kommune.
   
 3. Fyll ut søknadsskjemaet. Beskriv hva du trenger hjelp til. 
   
 4. Skriv ut, undertegn og send skjemaet i posten til din bydel. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden.

Finn søknadsskjemaet for trygghetsalarm

Jeg er usikker på bydel, men vet adressen

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet – både i og utenfor eget hjem. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og ved behov rykke ut.

I tillegg til trygghetsalarmer, har kommunen anskaffet ulike tilleggsutstyr som vil utvide og forsterke tilbudet. Disse er: Fallsensor, dørsensor, trekksnor, og røykvarslere. De ulike tilbudene som skal dekke disse behovene inngår i ulike trygghetspakker.  

De ulike trygghetspakkene du kan velge mellom:

Trygghetspakke 1:

Dette er en stasjonær trygghetsalarm for bruk inne i hjemmet. Alarmknappen kan bæres på håndledd eller i snor rundt halsen. Du kan i tillegg bestille ekstra utstyr til den stasjonære alarmen ved behov. Disse er røykvarslere, trekksnor montert på vegg og fallsensor for deg som er engstelig for å falle. Sistnevnte er en alarmknapp med sensor som du kan feste rundt håndleddet.

Trygghetspakke 2:

For deg som har behov for å benytte trygghetsalarm både inne og ute, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm i tillegg til en stasjonær trygghetsalarm. Her tilbyr kommunen en liten bærbar sensor med en alarmknapp som aktiverer toveistale mellom deg og en alarmsentral hvis du trykker på den.

Trygghetspakke 3:

Til deg med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av bruker selv, eller ved at bruker krysser et avklart Geofence (et elektronisk gjerde). Tilbudet kan forsterkes med en ytterdørsensor.

Kriterier for å søke

 • Alle personer over 75 år har rett til å få en fastmontert trygghetsalarm til bruk inne når de selv ønsker det, uten behovsvurdering.
 • For personer under 75 år skal tildeling av trygghetsalarmer gjøres etter en individuell behovsvurdering.
 • Når tilbudet skal utvides til en trygghetspakke med en bærbar alarm eller med sensorer, skal tildeling gjøres etter en individuell behovsvurdering.

Hva koster det?

Bystyret har fastsatt en egenandel for trygghetsalarmtjenesten på 254 kroner per måned for analoge- eller digitale alarmer. Gitt at husstandens samlede inntekt er over 3G (grunnbeløpet i folketrygden). Egenandelen inkluderer service og vedlikehold på alle produkter. For installasjon av utstyr vil det påløpe et engangsgebyr på kr 1250, gitt at husstandens samlede inntekt er over 2G.

Bydelene er gitt fullmakt til å fastsette om de skal ta slik betaling for denne tjenesten, og frita personer som allerede har analoge trygghetsalarm for ny installasjonskostnad knyttet til digital alarm.

Søknad

Søknaden behandles fortløpende. Det er søknadskontoret i bydelen som behandler din søknad.

Kontakt

Ring alarmsentralen hvis du har praktiske spørsmål om alarmen eller tjenesten:

For andre spørsmål, kontakt søknadskontoret i din bydel.