Til innhold

Trygghetsalarm og trygghetspakker

Trygghetsalarm og trygghetspakker omfatter utstyr og tjenester som tildeles eldre, mennesker med funksjonsnedsettelser og andre personer som bor hjemme og som har behov for å kunne varsle om at de trenger hjelp.

Søk om trygghetsalarm

Søk om trygghetsalarm ved å bruke søknadsskjema for helse – og omsorgstjenester.

Hva er en trygghetsalarm?

En trygghetsalarm er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet – både i og utenfor eget hjem. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og ved behov rykke ut.

I tillegg til trygghetsalarmer, har kommunen anskaffet ulike tilleggsutstyr som vil utvide og forsterke tilbudet. Disse er: Fallsensor, dørsensor, trekksnor, og røykvarslere. De ulike tilbudene som skal dekke disse behovene inngår i ulike trygghetspakker.  

De ulike trygghetspakkene du kan velge mellom:

Trygghetspakke 1:

Dette er en stasjonær trygghetsalarm for bruk inne i hjemmet. Alarmknappen kan bæres på håndledd eller i snor rundt halsen. Du kan i tillegg bestille ekstra utstyr til den stasjonære alarmen ved behov. Disse er røykvarslere, trekksnor montert på vegg og fallsensor for deg som er engstelig for å falle. Sistnevnte er en alarmknapp med sensor som du kan feste rundt håndleddet.

Trygghetspakke 2:

For deg som har behov for å benytte trygghetsalarm både inne og ute, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm. Her kan du velge mellom kombinert trygghetsalarm med mobiltelefon, eller kun en trygghetsalarm for deg som ikke bruker mobiltelefon. Sistnevnte alarmtype kan forsterkes og tilkoples akkurat de samme sensorene og alarmene som er beskrevet for den fastmonterte innealarmen. 

Trygghetspakke 3:

Til deg med begynnende kognitiv svikt, som liker å være i aktivitet, anbefaler vi en bærbar trygghetsalarm med GPS-lokaliseringsteknologi. Alarmen kan utløses av bruker selv, eller ved at bruker krysser et avklart Geofence (et elektronisk gjerde). Tilbudet kan forsterkes med en ytterdørsensor.

Tildeling

  • Alle personer over 75 år har rett til å få en fastmontert trygghetsalarm til bruk inne når de selv ønsker det, uten behovsvurdering.
  • For personer under 75 år skal tildeling av trygghetsalarmer gjøres etter en individuell behovsvurdering.
  • Når tilbudet skal utvides til en trygghetspakke med en bærbar alarm eller med sensorer, skal tildeling gjøres etter en individuell behovsvurdering.

Hva koster det?

Bystyret har fastsatt en egenandel for trygghetsalarmtjenesten på 247 kroner per måned for analoge alarmer og 287 kroner per måned for digitale alarmer. Gitt at husstandens samlede inntekt er over 3G (grunnbeløpet i folketrygden). Egenandelen inkluderer service og vedlikehold på alle produkter. For installasjon av utstyr vil det påløpe et engangsgebyr på kr 1242, gitt at husstandens samlede inntekt er over 2G.

Bydelene er gitt fullmakt til å fastsette om de skal ta slik betaling for denne tjenesten, og frita personer som allerede har analoge trygghetsalarm for ny installasjonskostnad knyttet til digital alarm.

Søknad

Søknaden behandles fortløpende. Det er søknadskontoret i bydelen som behandler din søknad.

Kontakt

Ring alarmsentralen hvis du har praktiske spørsmål om alarmen eller tjenesten. For andre spørsmål, kontakt søknadskontoret i din bydel.

Hvem som leverer trygghetsalarmen avhenger av hvilken bydel du tilhører. 
Finn ut hvilken bydel du tilhører her.

- Doro Care, telefon: 23 32 67 00
(For bydelene: Alna, Bjerke, Gamle Oslo, Grorud, Grünerløkka, Nordstrand, Sagene, Stovner, Søndre Nordstrand og Østensjø

- Aleris Omsorg/Telenor Objects, telefon: 907 32 222
   (For bydelene: Frogner, Nordre Aker, St. Hanshaugen, Vestre Aker og Ullern)