Støtte og kunnskap for pårørende

Skoler og kurs

Som pårørende til en person med demens kan du ha behov for kunnskap om sykdommen og hvordan du kan ta vare på deg selv. Da kan det være nyttig å delta på skoler og kurs.

Støttegrupper

Det kan være mye støtte i å ha kontakt med andre i samme situasjon og utveksle erfaringer og råd.

Snakk med andre pårørende

Har du behov for å snakke om demens med en annen pårørende? Du kan ringe til en pårørende som har fått opplæring som likeperson.

Selvhjelpsgrupper

Pårørendesenter

PIO-senteret tilbyr støtte og hjelp til alle pårørende i Oslo

For pårørende til yngre med demens

Rettigheter

Les mer om vergemål og fremtidsfullmakt.

Andre aktører med god informasjon om demens

Helsenorge.no

Nasjonalforeningen.no

Aldring og helse

NHI.no