Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Frist for å søke

3. november 2023.

Kort om tilskuddet

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Fra 2022 erstatter Tilskudd til inkludering av barn og unge de tidligere tilskuddsordningene Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.

Et viktig mål med den nye tilskuddsordningen er at kommunene skal få større mulighet til å se sine satsninger i sammenheng og stå friere til å disponere midler på en måte som bidrar til målet med tilskuddsordningen. En stor endring fra tidligere år er at kommunene i de fleste tilfeller kun skal levere én hovedsøknad. Denne kan inneholde flere aktivitetstyper.

Fra 2022 er alle bydelene i Oslo sidestilt med kommuner. Søknader om prosjekter i Oslo kommune knyttes til bydelen som hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo, skal knyttes til Oslo kommune sentralt, gjennom Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører
 • Frivillige organisasjoner
 • Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte «loser/ungdomsloser».
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i enhetsregisteret
 • Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke

For søkere fra kommunale etater til byomfattende tiltak

Velg en av to mulige søkemetoder:

1. Søknad knyttet til en bydel: søk via den bydelen der dere har hovedandelen av deres målgruppe for tiltaket. Benytt søknadsskjema 2 i Bufdir sin søknadsportal. Frist for søknad er 3. november.

2. Kommunenes søknader sendes som en hovedsøknad (se over). For byomfattende kommunale prosjekter har Oslo kommune har allerede et treårig løp for perioden 2023 – 2025. For en eventuell utvidelse av denne søknaden må en kortfattet søknad om delprosjekt sendes Byrådsavdeling for arbeid inkludering og sosiale tjenester innen 25.oktober. Bruk søknadsskjema 1 som grunnlag. Søknaden må forankres i egen organisasjon.

Søknadsskjema finner du i Bufdir sin søknadsportal. Lagre dette som utkast og send til kontaktperson kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no.

Byrådsavdelingen fyller ut ett felles søknadsskjema og sender en søknad samlet for Oslo byomfattende tiltak. Merk: Denne ordningen gjelder kun kommunale søkere.

Slik søker du

 1. Sett deg inn i regelverket

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsportalen hos bufdir.no

  Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir).

Etter at du har sendt søknaden

 1. Slik behandler kommunen søknadene

  Kommunene skal rangere søknader fra andre aktører enn de kommunale søkerne og forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

  Rapportering for tilskudd

  Rapport og regnskap skal sendes til Bufdir.

  Kontaktpersoner

  Bydel Alna

  Sahar Ahzami, tlf 40 04 16 64, sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no

  Bydel Bjerke

  Trude Mette Johansen, 97 18 95 54, trude.mette.johansen@bbj.oslo.kommune.no

  Bydel Frogner

  Leyla Erna Oguz, tlf 95 02 22 66, leylaerna.oguz@bfr.oslo.kommune.no

  Bydel Gamle Oslo

  Edin Krajisnik, 93 01 79 57, edin.krajisnik@bgo.oslo.kommune.no

  Bydel Grorud

  Habib-Ur-Rehman Tahir, 95 44 98 85, habib.tahir@bgr.oslo.kommune.no

  Bydel Grünerløkka

  Jørgen Molteberg Nyback, tlf 46 45 02 63,jorgen.molteberg.nyback@bga.oslo.kommune.no

  Bydel Nordre Aker

  Louise Larsen Dahl, tlf 40 00 00 51, louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no

  Bydel Nordstrand

  Christine S. H. Sandsbråten, 95 13 52 54, christine.sandsbraten@nav.no

  Bydel Sagene

  Elenice Lopes-Delgado Nilsen, tlf 47 01 56 77, elenice.lopes.delgado@bsa.oslo.kommune.no

  Bydel St.Hanshaugen

  Silje Mauroy Wennevold, tlf 46 19 16 16, siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no

  Bydel Stovner

  Oline Sofie Bråten Bergan, tlf 457 30 450, oline.bergan@bsr.oslo.kommune.no

  Bydel Søndre Nordstrand

  Cecilie Coucheron, tlf 92 21 61 38, cecilie.ueland.coucheron@bsn.oslo.kommune.no

  Bydel Ullern

  Stine Fritz Hals, tlf 90 11 98 12, stine.fritz.hals@bun.oslo.kommune.no

  Bydel Vestre Aker

  Marianne L'Orsa Kragstad, 95 80 85 03, marianne.kragstad@bva.oslo.kommune.no

  Bydel Østensjø

  Anne-Sissel Slaatsveen, tlf 41 47 94 55, annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no

  Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester

  Kjersti Varang, tlf 95 89 64 83, kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no