Tilskudd til inkludering av barn og unge

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.

Frist for å søke

17. desember 2021.

Kort om tilskuddet

Målgruppen er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. Enkelte aktivitetstyper har en mer begrenset målgruppe, dette fremkommer i forskriften.

Fra 2022 erstatter Tilskudd til inkludering av barn og unge de tidligere tilskuddsordningene Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge, Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn og Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på inntil tre år.

Et viktig mål med den nye tilskuddsordningen er at kommunene skal få større mulighet til å se sine satsninger i sammenheng og stå friere til å disponere midler på en måte som bidrar til målet med tilskuddsordningen. En stor endring fra tidligere år er at kommunene i de fleste tilfeller kun skal levere én hovedsøknad, denne kan inneholde flere aktivitetstyper.

Fra 2022 er alle bydelene i Oslo sidestilt med kommuner. Søknader om prosjekter i Oslo kommune knyttes til bydelen som hoveddelen av deltakerne rekrutteres fra. Prosjekter som rekrutterer deltakere fra hele Oslo, skal knyttes til Oslo kommune sentralt, gjennom Byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester.

Kriterier for å søke

Hvem kan søke?

 • Offentlige instanser
 • Private aktører
 • Frivillige organisasjoner
 • Det er bare kommuner og fylkeskommuner som kan søke om tilskudd til å ansette personer som skal følge opp ungdom i utdanningsløp, såkalte «loser/ungdomsloser».
 • Virksomheten som søker om tilskudd, må være registrert i enhetsregisteret
 • Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke

For søkere fra kommunale etater til byomfattende tiltak

Velg en av to mulige søkemetoder:

 1. Søknad knyttet til en bydel: søk via den bydelen der dere har hovedandelen av deres målgruppe for tiltaket. Benytt søknadsskjema 2 i Bufdir sin søknadsportal. Frist for søknad er 17.desember.
 2. Søknad inngår som en del av én sentral byomfattende søknad: søknaden inngår i en felles søknad fra «Oslo kommune sentralt» (Byrådsavdeling for arbeid inkludering og sosiale tjenester). Her må dere fylle ut en kortfattet søknad, bruk søknadsskjema 1 som grunnlag. Søknadsskjema finner du i Bufdir sin søknadsportal. Lagre dette som utkast og send til kontaktperson kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no. Frist er to dager før offisiell frist – senest i løpet av 14.desember. OBS! Søknad må forankres i egen organisasjon. Byrådsavdelingen fyller ut ett felles søknadsskjema og sender en søknad samlet for Oslo byomfattende tiltak.

Slik søker du

 1. Sett deg inn i regelverket

 2. Logg inn, fyll ut og send inn søknad

  Søknadsportalen hos bufdir.no

  Alle søknader fylles ut og sendes inn elektronisk via sidene til Barne-, ungdoms,- og familiedirektoratet (Bufdir).

Etter at du har sendt søknaden

 1. Slik behandler kommunen søknadene

  Kommunene skal rangere søknader fra andre aktører enn de kommunale søkerne og forankre rangeringen av søknadene på enten besluttende politisk eller administrativt nivå. Bufdir gjør den endelige tildelingen.

  Rapportering for tilskud

  Rapport og regnskap skal sendes til Bufdir.

  Kontaktpersoner

  Kontaktpersoner i bydelene
  BydelKontaktpersonTlfE-post
  AlnaSahar Ahzami40041664sahar.ahzami@bal.oslo.kommune.no
  BjerkeTruls Myhre Madsen93420704truls.madsen@bbj.oslo.kommune.no
  FrognerLeyla Erna Oguz95022266leylaerna.oguz@bfr.oslo.kommune.no
  Gamle OsloGeir Aarrestad Eriksen91595913geir-aarrestad.eriksen@bgo.oslo.kommune.no
  GrorudTonje Elisabet Brustuen90414742tonje.brustuen@bgr.oslo.kommune.no
  GrünerløkkaAnne Nesheim91558026anne.nesheim@bga.oslo.kommune.no
  Nordre AkerLouise Larsen Dahl40000051louise.larsen.dahl@bna.oslo.kommune.no
  NordstrandLinda Beate Svalsrød97671139lindabsvalsrod@gmail.com
  SageneElenice Lopes-Delgado Nilsen47015677elenice.lopes.delgado@bsa.oslo.kommune.no
  St.HanshaugenSilje Mauroy Wennevold46191616siljemauroy.wennevold@bsh.oslo.kommune.no
  StovnerSusanne Skråning41107069susanne.skraning@bsr.oslo.kommune.no
  Søndre NordstrandMarit Bøhler Pihl99474229marit.bohler.pihl@bsn.oslo.kommune.no
  UllernStine Fritz Hals90119812stine.fritz.hals@bun.oslo.kommune.no
  Vestre AkerSofie Widdal48122524sofie.widdal@bva.oslo.kommune.no
  ØstensjøAnne-Sissel Slaatsveen41479455annesissel.slaatsveen@bos.oslo.kommune.no
  Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenesterKjersti Varang95896483kjersti.varang@byr.oslo.kommune.no