Møte i Frogner Bydelsutvalg

Om møtet

Disse vedleggene vil også ligge som vedlegg i saksframlegget når de blir publisert:

Protokoll MIBU 05.12.2017: vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet: vedlegg 1

Tilsynsrapport Frognerhjemmet, SYE: vedlegg 2

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet: vedlegg 1

Tilsynsrapport Uranienborghjemmet, SYE: vedlegg 2

Avviksrapportering og orientering om resultat: vedlegg 1

Avviksrapportering og orientering om resultat: vedlegg 2

Uttalelse bruksendring Josefineg. 9, sit: vedlegg 2

Uttalelse bruksendring Josefineg. 9, eksi: vedlegg 3

Uttalelse bruksendring Josefineg. 9, tegn: vedlegg 4

Ny retningslinje Plan- og bygg, 01.01.18: vedlegg 1

Ny retningslinje Plan- og bygg, samarbeid: vedlegg 2

Ny retningslinje Plan- og bygg, høring: vedlegg 3

Orientering Holbergs plass, vedtak: vedlegg 1

Orientering Holbergs plass, Mos: vedlegg 2

Protokoll Arbeidsutvalget 16.01.18: vedlegg 1

Protokoll MIBU 30.01.18: vedlegg 1

Protokoll HUSK 30.01.18: vedlegg 1

BYMILJØETATEN HAR AVLYST Å KOMME PÅ MØTET OG ORIENTERE OM PLANRPOGRAM FOR RING 2, DA SAKEN ER UTSATT.

Innkalling

BU møteinnkalling 06.02.2018 med innstillinger fra komiteen, uten sidemeny (PDF 474KB)

PS 16 Mamma Asia, Sporveisg. 23A, uttalelse skjenkebevilling, saksframlegg (PDF 32KB)

Protokoll

Foreløpig protokoll BU-møte 06.02.2018 (PDF 171KB)

Saker til behandling

Tid og sted

Dato

Tirsdag 6. februar 2018

Tid

klokken 18:00

Tilleggsinformasjon

Bydelsadministrasjonen, Sommerrogata 1, 1. etasje

Sted

Sommerrogata 1, 1. etasje