Frogner bydelsutvalg

Frogner bydelsutvalg er øverste politiske ledelse i bydelen.

  • medlemmene er bydelens folkevalgte organ og er valgt direkte av innbyggerne for fire år av gangen
  • avgjør og gir uttalelse i mange saker som har stor betydning for bydelen og dens innbyggere
  • fordeler det rammebeløpet som bystyret årlig tildeler bydelen og vedtar budsjettet
  • fører tilsyn med tjenestene som bydelen leverer til bydelens befolkning

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2019–2023. Lurer du på hvem som ble valgt inn for de neste fire årene? Se valgresultater her.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Bastiansen, Carl-Henrik Sand (Høyre)

Leder av Frogner arbeidsutvalg
Leder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Burkeland, Mette (Høyre)

Nestleder av Frogner arbeidsutvalg
Nestleder av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Bøhn, Marcus (Høyre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Iden, Marie Salbuvik (Høyre)

Varamedlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Anker-Rasch, Celina Eva (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Dyvik, Nikolai Bjerke (Høyre)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Hopstock, Michael (Høyre)

Varamedlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner
Telefon

Langballe, Birgitte (Høyre)

Varamedlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Huseby, Inger (Arbeiderpartiet)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Nestleder av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Lunke, Jon-Torgeir (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Walaker, Tore Wilken Nitter (Venstre)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Sunde, Merethe Britt (Venstre)

Varamedlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Thommessen, Cathrine Scharff (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner bydelsutvalg

Gulbrandsen, Trude Mette (Fremskrittspartiet)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Hærnes, Karin (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner
Telefon

Bach, Vivianne Bucio (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Ulvebne, Johanna (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Heussche, Henrik Valderhaug (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Braute, Krister Øie (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten
Telefon

Isager, Marius Hole (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Arvidsson, Max Henrik (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Telefon

Strøm, Benedicte Sørensen (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Medlem av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Telefon

Bjørgung, Mathias Hofgaard (Høyre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Varamedlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite

Jæger, Johanne Telhaug (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Telefon

Frigessi, Simon Glad (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Varamedlem av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Telefon

Lein-Mathisen, Hanna (Venstre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Telefon

Thommessen, Olaf (Venstre)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Telefon

Huse, Lillian (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Telefon

Sommervold, Petter (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Frogner helse-, unge-, sosial- og kulturkomite
Politisk sekretær
Øystein Wilhelmsen
Telefon