Jonathan Frogner AS, Bygdøy Alle 63 – uttalelse til ny skjenkebevilling