Uttalelser til bevillinger behandlet på delegert myndighet