Frognerkilen selskapsmat AS – uttalelse til søknad om ny salgsbevilling