Orientering om tilbakemelding angående utvikling av Holbergs plass