Freddy Fuego Burrito bar, Lille Stranden 4 – uttalelse til ny skjenkebevilling