Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.01.2018