Orientering om ny retningslinje for samarbeid mellom bydelene og Plan- og bygningsetaten