Videregående skole

Velkommen til digital åpen dag

Se når de ulike skolene har åpne dager. Skolene er ikke åpne for fysisk oppmøte i år, men har egne digitale eventer.