Skoleruta for Osloskolen

Se når offentlige grunnskoler og videregående skoler i Oslo har ferie og fridager.

 

 • Planleggingsdager er ikke oppført som egne fridager. De er inkludert i fridagene og feriene på denne siden. 
 • AKS (aktivitetsskolen) er åpen i skolens ferier og fridager unntatt hele juli, offentlige fridager og helligdager, julaften og nyttårsaften. Les mer om AKS.
 • Du kan søke om permisjon fra grunnskolen.

Skoleåret 2021/2022

Skolestart 2021

 • mandag 16. august

Valgdag 2021

 • mandag 13. september. Grunnskoler har fri. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.

Høstferie 2021

 • mandag 4. oktober – fredag 8. oktober 

Juleferie 2021

 • onsdag 22. desember – mandag 3. januar
 • første skoledag etter juleferie: tirsdag 4. januar

Vinterferie 2022

 • mandag 21. februar – fredag 25. februar

Påskeferie 2022

 • mandag 11. april – mandag 18. april 

Fridager våren 2022

 • tirsdag 17. mai: Grunnlovsdag
 • torsdag 26. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • fredag 27. mai: Fri inneklemt dag grunnskoler. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • mandag 6. juni: 2. pinsedag

Siste skoledag før sommerferien

 • fredag 17. juni

Skoleåret 2022/2023

Skoleruta blir klar i desember 2021.

Høstferie er vanligvis i uke 40. Vinterferie er vanligvis i uke 8.