Skoleruta – ferie og fridager

I skoleruta ser du når offentlige grunnskoler og videregående skoler i Oslo har ferie og fridager.

Om skoleruta

 • Planleggingsdager er ikke oppført som egne fridager. De er inkludert i fridagene og feriene på denne siden.
 • AKS (aktivitetsskolen) er åpen i skolens ferier og fridager unntatt hele juli, offentlige fridager og helligdager, julaften og nyttårsaften. Les mer om AKS.
 • Du kan søke om permisjon fra grunnskolen.

Skoleåret 2023/2024

 • Skolestart 2023: mandag 21. august
 • Valgdag 2023: mandag 11. september. Grunnskoler har fri. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Høstferie 2023: mandag 2. oktober – fredag 6. oktober
 • Juleferie 2023: fra og med torsdag 21. desember – mandag 1. januar
 • Første skoledag etter juleferie: tirsdag 2. januar
 • Vinterferie 2024: mandag 19. februar – fredag 23. februar
 • Påskeferie 2024: mandag 25. mars – mandag 1. april
 • Fridag onsdag 1. mai: Arbeidernes dag
 • Fridag torsdag 9. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fridag fredag 10. mai: Grunnskoler har fri. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Fridag fredag 17. mai: Grunnlovsdag
 • Fridag mandag 20. mai: 2. pinsedag
 • Siste skoledag før sommerferien: fredag 21. juni 2024

Skoleåret 2024/2025

 • Skolestart 2024: mandag 19. august
 • Høstferie 2024: mandag 30. september – fredag 4. oktober
 • Juleferie 2024: fra og med mandag 23. desember til og med fredag 3. januar.
 • Vinterferie 2025: mandag 17. februar til 21. februar
 • Påskeferie 2025: mandag 14. april til og med mandag 21. april
 • Fridag torsdag 1. mai: Arbeidernes dag
 • Fridag fredag 2. mai: alle skoler har fri
 • Fridag torsdag 29. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fridag mandag 9. juni: 2. pinsedag
 • Siste skoledag før sommerferien: fredag 20. juni 2025

Skoleåret 2025/2026

Skoleruta for skoleåret 2025/2026 publiseres etter planen i november 2024.