Skoleruta for Osloskolen

Se når offentlige grunnskoler og videregående skoler i Oslo har ferie og fridager.

Om skoleruta

 • Planleggingsdager er ikke oppført som egne fridager. De er inkludert i fridagene og feriene på denne siden.
 • AKS (aktivitetsskolen) er åpen i skolens ferier og fridager unntatt hele juli, offentlige fridager og helligdager, julaften og nyttårsaften. Les mer om AKS.
 • Du kan søke om permisjon fra grunnskolen.

Skoleåret 2021/2022

 • Skolestart 2021: mandag 16. august
 • Valgdag 2021: mandag 13. september. Grunnskoler har fri. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Høstferie 2021: mandag 4. oktober – fredag 8. oktober
 • Juleferie: onsdag 22. desember – mandag 3. januar
 • Første skoledag etter juleferie: tirsdag 4. januar
 • Vinterferie: mandag 21. februar – fredag 25. februar
 • Påskeferie: mandag 11. april – mandag 18. april
 • Fridag Grunnlovsdag: tirsdag 17. mai
 • Fridag torsdag Kristi Himmelfartsdag 26. mai
 • Fridag fredag 27. mai: Fri inneklemt dag grunnskoler.
  Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Fridag mandag 6. juni: 2. pinsedag
 • Siste skoledag før sommerferien: fredag 17. juni

Skoleåret 2022/2023

 • Skolestart 2022: mandag 22. august
 • Høstferie 2022: mandag 3. oktober – fredag 7. oktober
 • Julefeire 2022: torsdag 22. desember – søndag 1. januar
 • Fridag mandag 2. januar: Fridag for grunnskoler. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Vinterferie 2023: mandag 20. februar – fredag 24. februar
 • Påskeferie 2023: mandag 3. april – mandag 10. april
 • Fridag mandag 1. mai: Arbeidernes dag
 • Fridag onsdag 17. mai: Grunnlovsdag
 • Fridag torsdag 18. mai: Kristi Himmelfartsdag
 • Fridag fredag 19. mai: Fri inneklemt dag grunnskoler. Videregående skoler velger om de vil ha fri denne dagen eller en annen dag.
 • Fridag mandag 29. mai: 2. pinsedag
 • Siste skoledag før sommerferien 2023 torsdag 22. juni