Utdanningsløftet

Er du permittert eller ledig kan du få gjøre ferdig videregående opplæring gratis.

Kurs for deg som vil fullføre og bestå videregående opplæring

Er du permittert eller ledig kan du fullføre videregående opplæring gratis gjennom Utdanningsløftet.

Vi vil tilby eksamensrettede kurs i fag fra videregående opplæring, og kurs for deg som har mer enn fem års yrkeserfaring, og ønsker å ta et fag- eller svennebrev gjennom praksiskandidatordningen.

Kursene vil bli satt opp ut fra de ønsker som kommer inn gjennom søknader.

Kursene er gratis og gjelder ledige og permitterte i alle aldre som ikke har opplæringsrett. Les om å beholde dagpenger fra nav under utdanning

Hvem er tilbudet for?

Dette er aktuelt for deg som:

  • har gått i videregående opplæring uten å oppnå studiekompetanse eller fag-/svennebrev
  • strøk i ett eller flere fag eller sluttet før skole- eller læretiden var over
  • har lang arbeidspraksis uten å ha gått på videregående opplæring og lurer på om du kan gå opp til fag-/svennebrev som praksiskandidat

For å delta på kurs må du være folkeregistrert i Oslo kommune. 

Slik søker du

Søknadsfristen er gått ut. 

Søknadsportalen til Utdanningsløftet åpnes igjen 1. august 2021. Det vil legges ut en lenke her slik at du kan melde deg på.

Dette skjer etter at du har søkt

Vi tar kontakt med deg etter du har meldt din interesse. Da får du informasjon om hvilke tilbud vi har og om du kan få plass.

Kontakt oss

Har du spørsmål om ordningen send en e-post til Utdanningsloftet@ude.oslo.kommune.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.

Om tilbudet

Stortinget har bevilget 300 millioner kroner i tilskudd til fylkeskommunene for igangsetting av tiltak som skal gi permitterte og ledige uten fullført videregående opplæring en mulighet til å oppnå studie- eller yrkeskompetanse