Utdanningsløftet

Alle som ikke lenger har rett til videregående opplæring, kan få gratis privatisteksamen. I noen fag har vi også gratis eksamenskurs.

Tilbudene våre

Vil du ha studiekompetanse?

 • Du kan få gratis oppmelding til privatisteksamen i fag du mangler for å få studiekompetanse. Du kan få to oppmeldinger per halvår.
 • Høsten 2023 og våren 2024 har vi tilbud om eksamenskurs i fagene norsk, historie, naturfag, engelsk, samfunnskunnskap og matematikk 1P, 1P-Y, 2P og 2P-Y. Dette er de seks fagene som gir generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Du finner mer informasjon om eksamenskursene lenger ned.

Vil du ha yrkesfaglig kompetanse?

 • Har du mer enn 5 års erfaring fra et yrke og vil bli faglært? Da kan du ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen . Vi tilbyr blant annet gratis oppmelding til teorieksamen som du må bestå før du går opp til fagprøve.
 • Har du allerede studie- eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring, men ønsker å ta et nytt yrkesfag? Send oss en e-post, så ser vi om vi kan tilby noe som passer for deg gjennom rekvalifiseringsordningen.

Det finnes flere veier til fagbrev som voksen. Les mer om ulike alternativer her.

Hvis du trenger veiledning om utdanning og arbeid, kan du få hjelp hos Karriere Oslo. Du finner kontaktinformasjon her.

Hvem er tilbudet for?

 • Utdanningsløftet passer godt for deg som mangler ett eller flere fag fra videregående opplæring, eller for deg som har arbeidserfaring og ønsker formell kompetanse innen et yrkesfag.
 • Hvis du ikke gikk alle årene du hadde rett til på videregående som ungdom, har du sannsynligvis rett til videregående opplæring som ungdom eller voksen. Du finner mer informasjon om det her.
 • Hvis du aldri har gått på videregående i Norge, men har fullført grunnskole, så har du sannsynligvis rett til videregående som voksen. Du finner mer informasjon om det her.
 • Å gå som elev eller deltaker i videregående opplæring på en skole, innebærer at du har en del rettigheter som du ikke får som privatist i Utdanningsløftet.
 • Utdanningsløftet er ikke for deg som vil ta opp igjen fag og forbedre karakterer.

Hva betyr det å ta privatisteksamen og gå på eksamenskurs gjennom Utdanningsløftet?

 • I Utdanningsløftet er du privatist, og ikke en elev ved en skole med de rettigheter dette innebærer.
 • Du har ikke rett til fullt opplæringsløp. Det betyr at du ikke får undervisning på fulltid, og at du ikke får undervisning i alle fag.
 • Du får ikke standpunktkarakter, kun karakter på eksamen du må ta.
 • Du har heller ikke rett til støtte fra Lånekassen.
 • Du må ha med egen PC til undervisning og eksamen.

Eksamenskurs høsten 2023 og våren 2024

 • Undervisningen foregår på Oslo VO Skullerud.
 • Undervisningen i norsk og matematikk går over ett år, og starter om høsten.
 • Undervisningen i engelsk, samfunnsfag, historie og naturfag starter hvert halvår.
 • I de fleste fagene kan du velge mellom undervisning på ettermiddag eller kveldstid.
 • Et fag har som regel undervisning to ganger i uken, og du kan få leksehjelp i tillegg.
 • Hvis du trenger tilrettelegging av undervisning og eksamen, får du hjelp til dette av oss.

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 10. desember 2023 . Søker du etter 10. desember kan vi ikke garantere plass på kursene og oppmelding til eksamen våren 2024.

Dette skjer etter at du har søkt

 • Vi tar kontakt med deg senest fire uker etter du har søkt og gir informasjon om hvilke muligheter vi har for deg.
 • Hvis du skal ta eksamen, melder vi deg opp i perioden 1. - 15. september for høstsemesteret og i perioden 15. januar – 1. februar for vårsemesteret.
 • Eksamenskurs: Høsten 2023 starter undervisningen siste halvdel i august. Våren 2024 starter undervisningen i siste halvdel av januar.
 • For å delta på kurs, må du være folkeregistrert i Oslo. Du kan ha rett til dagpenger når du deltar på kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Kontakt oss

Har du spørsmål om ordningen? Send en e-post til utdanningsloftet.uda@osloskolen.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.

Om tilbudet

Utdanningsløftet var et av regjeringens tiltak for håndtering av permitterte og ledige etter covid 19-krisen våren 2020, slik at flere personer kan få utdanning og kompetanseheving.

Dette tilbudet gjelder nå alle som står uten ungdomsrett eller voksenrett og som ønsker å fullføre og består videregående opplæring. Det betyr at personer som er i arbeid også kan søke om tilbud i Utdanningsløftet.