Utdanningsløftet

Alle som ikke lengre har rett til videregående opplæring, kan få mulighet til å fullføre og bestå ved å søke seg til gratis eksamenskurs. Tilbudet gjelder også avgangselever fra 2020 og 2021.

Kurs for deg som vil fullføre og bestå videregående opplæring

Vi tilbyr eksamensrettede kurs i fag fra videregående opplæring, og kurs for deg som har mer enn fem års yrkeserfaring og ønsker å ta et fag- eller svennebrev gjennom praksiskandidatordningen.

Kursene er gratis og vil bli satt opp ut ifra de ønsker som kommer inn gjennom søknadene. Dette er et tilbud for alle som ikke lengre har rett til videregående opplæring, uansett alder.

Kurstilbud:

  • Kurs i fag fra videregående opplæring med avsluttende eksamen. 
  • Studiekompetanse etter 23/5-regelen
  • Kurs for deg som har mer enn fem års yrkeserfaring, og ønsker å ta et fag- eller svennebrev gjennom praksiskandidatordningen.

Hvem er tilbudet for?

Dette er aktuelt for deg som:

  • er avgangselev og har avsluttet videregående skole i 2020 eller 2021 og strøk eller fikk IV (ikke vurdert) i ett eller flere fag.
  • har gått ut av videregående opplæring i 2019 eller tidligere uten å oppnå studiekompetanse eller fag-/svennebrev.
  • har lang arbeidspraksis uten å ha gått på videregående opplæring, og ønsker å gå opp til fag-/svennebrev som praksiskandidat.

For å delta på kurs, må du være folkeregistrert i Oslo kommune. Du kan ha rett til dagpenger når du deltar på kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Slik søker du

Søknadsskjema for avgangselever 2020/2021

Søknadsskjema for praksiskandidater og personer som avsluttet videregående opplæring i 2019 eller tidligere

For å delta på eksamenskursene høsten 2021, må du søke innen fredag 10. september 2021.

Dette skjer etter at du har søkt

Du får informasjon innen fire uker om hvilke tilbud vi har og om du får plass.

Kursene har oppstart på ulike datoer, og de tidligste kursene i høst vil starte i september 2021. 

Søker du etter 10. september, kan vi ikke garantere plass på kursene i høst.

Kontakt oss

Har du spørsmål om ordningen? Send en e-post til utdanningsloftet.uda@osloskolen.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.

Om tilbudet

Utdanningsløftet var et av regjeringens tiltak for håndtering av permitterte og ledige etter Covid-19 krisen våren 2020, slik at flere personer kunne få utdanning og kompetanseheving.

Dette tilbudet gjelder nå også sysselsatte som står uten voksenrett, med behov for å formalisere sin kompetanse, enten i form av studiekompetanse eller fag- eller svennebrev.

Oslo kommune tilbyr i denne forbindelse tiltak for deg som ønsker å fullføre og bestå videregående opplæring.