Utdanningsløftet

Alle som ikke lenger har rett til videregående opplæring, kan få gratis privatisteksamen. I noen fag har vi også gratis eksamenskurs.

Tilbudene våre

Vil du ha studiekompetanse?

 • Høsten 2024 og våren 2025 har vi tilbud om eksamenskurs i fagene norsk, historie, naturfag, engelsk, samfunnskunnskap og matematikk 1P, 1P-Y, 2P og 2P-Y. Dette er de seks fagene som gir generell studiekompetanse etter 23/5-regelen. Du finner mer informasjon om eksamenskursene lenger ned.
 • Du kan få gratis oppmelding til privatisteksamen i fag du mangler for å få studiekompetanse. Du kan bli oppmeldt til privatisteksamen i to fag pr. halvår.

  Hvis du trenger veiledning om utdanning og/eller arbeid, kan du ta kontakt med rådgiver på skolen din. Om du ikke tilhører en skole, kan du få veiledning hos Karriere Oslo.

Hvem er tilbudet for?

 • Du må være folkeregistrert i Oslo.
 • Utdanningsløftet passer godt for deg som mangler ett eller flere fag fra videregående opplæring.
 • Hvis du ikke gikk alle årene du hadde rett til på videregående som ungdom, har du sannsynligvis rett til videregående opplæring som ungdom eller voksen. Du finner mer informasjon om det her.
 • Hvis du er over 24 år og aldri har gått på videregående i Norge, men har fullført grunnskole, så må du søke ordinær videregående opplæring i Oslo voksenopplæring. Du finner mer informasjon om det her.
 • Utdanningsløftet er ikke for deg som vil ta opp igjen fag og forbedre karakterer. Les mer om privatistordningen her.

Hva betyr det å ta privatisteksamen og gå på eksamenskurs gjennom Utdanningsløftet?

 • I Utdanningsløftet er du privatist, og ikke en elev ved en skole med de rettigheter dette innebærer.
 • Du har ikke rett til fullt opplæringsløp. Det betyr at du ikke får undervisning på fulltid, men en kompakt kursrekke med underveis-veiledninger fra lærer. Det kreves at du jobber en del med faget på egenhånd.
 • Vi tilbyr leksehjelp for alle som ønsker det.
 • Du får ikke standpunktkarakter, kun karakter på privatisteksamen du må ta.
 • Du må ha med egen PC til undervisning og eksamen.
 • Du har heller ikke rett til støtte fra Lånekassen.
 • Du kan ha rett til dagpenger når du deltar på kurs hos oss, ta eventuelt kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Eksamenskurs høsten 2024 og våren 2025

 • Høsten 2024 starter undervisningen i siste halvdel av august. Våren 2025 starter undervisningen i siste halvdel av januar. Undervisningen foregår på Oslo VO Skullerud.
 • Undervisningen i norsk og matematikk tilbys i utgangspunktet som helårskurs, men i noen tilfeller åpner vi også for halvårskurs i disse fagene.
 • Undervisningen i engelsk, samfunnsfag, historie og naturfag starter hvert halvår.
 • I de fleste fagene kan du velge mellom undervisning på ettermiddag eller kveldstid om det er ledige plasser.
 • Et fag har som regel undervisning to ganger i uken, og du kan få leksehjelp i tillegg.
 • Hvis du trenger tilrettelegging av undervisning og eksamen, får du hjelp til dette av oss.

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 1. juli 2024. Søker du etter 1. juli kan vi ikke garantere plass på kursene og oppmelding til eksamen høsten 2024.

Dette skjer etter at du har søkt

 • Vi tar kontakt med deg senest fire uker etter du har søkt og gir informasjon om hvilke muligheter vi har for deg.

Kontakt oss

Har du spørsmål om ordningen? Send en e-post til utdanningsloftet.uda@osloskolen.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.

Om tilbudet

 • Tilbudet er et eksamenskurs for alle over 19 år som har fullført, men ikke bestått videregående opplæring, og som ønsker studiekompetanse.
 • Før eksamenskurs i fellesfagene vil du bli kartlagt i norsk og matematikk slik at vi kan gi deg best mulig oppfølging før privatisteksamen.
 • Om du trenger et lengre opplæringsløp og har behov for underveisvurdering og standpunktkarakterer, kan det være at du skal søke ordinær voksenopplæring.
 • Dersom du ønsker å ta et fagbrev som voksen kan du finne mer informasjon om det her.