Utdanningsløftet

Alle som ikke lengre har rett til videregående opplæring kan delta gratis på eksamensforberedende kurs og gå opp til eksamen gjennom Utdanningsløftet.

Kurstilbud

  • Kurs eller veiledning i fag fra videregående opplæring med avsluttende eksamen.
  • Studiekompetanse etter 23/5-regelen.
  • Kurs for deg som har mer enn fem års yrkeserfaring, og ønsker å ta et fag- eller svennebrev gjennom praksiskandidatordningen.
  • Rekvalifisering til et yrkesfag for deg som allerede har studie- eller yrkeskompetanse fra videregående opplæring.

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for deg som:

  • har gått ut av videregående opplæring uten å oppnå studiekompetanse eller fag-/svennebrev og ikke har opplæringsrett.
  • har lang arbeidserfaring uten å ha gått på videregående opplæring, og ønsker å gå opp til fag-/svennebrev som praksiskandidat.
  • som har studie- eller yrkeskompetanse, og ønsker å rekvalifisere deg til et annet yrkesfag.

Slik søker du

Søknadsskjema

Søknadsfristen er 31. juli 2023 . Søker du etter 31. juli kan vi ikke garantere plass på kursene og oppmelding til eksamen høsten 2023.

Dette skjer etter at du har søkt

Vi tar kontakt med deg senest fire uker etter du har søkt for å avklare hvilke fag du trenger.

Høsten 2023 starter undervisningen første halvdel i august.

For å delta på kurs, må du være folkeregistrert i Oslo. Du kan ha rett til dagpenger når du deltar på kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Kontakt oss

Har du spørsmål om ordningen? Send en e-post til utdanningsloftet.uda@osloskolen.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.

Om tilbudet

Utdanningsløftet var et av regjeringens tiltak for håndtering av permitterte og ledige etter covid 19-krisen våren 2020, slik at flere personer kan få utdanning og kompetanseheving.

Dette tilbudet gjelder nå alle som står uten ungdomsrett eller voksenrett og som ønsker å fullføre og består videregående opplæring. Det betyr at personer som er i arbeid også kan søke om tilbud i Utdanningsløftet.