Utdanningsløftet

Alle som ikke lengre har rett til videregående opplæring kan delta gratis på eksamensforberedende kurs og gå opp til eksamen gjennom Utdanningsløftet.

Kurstilbud

  • Kurs i fag fra videregående opplæring med avsluttende eksamen. 
  • Studiekompetanse etter 23/5-regelen
  • Kurs for deg som har mer enn fem års yrkeserfaring, og ønsker å ta et fag- eller svennebrev gjennom praksiskandidatordningen.

Hvem er tilbudet for?

Utdanningsløftet er for deg som vil gjøre ferdig videregående opplæring. Tilbudet er aktuelt for deg som:

  • er avgangselev og har avsluttet videregående skole i 2020 eller 2021 og strøk eller fikk IV (ikke vurdert) i ett eller flere fag. Bruk "Søknadsskjema for avgangselever 2020/2021".
  • har gått ut av videregående opplæring i 2019 eller tidligere uten å oppnå studiekompetanse eller fag-/svennebrev. Bruk "Søknadsskjema for praksiskandidater og personer som avsluttet videregående opplæring i 2019 eller tidligere".
  • har lang arbeidspraksis uten å ha gått på videregående opplæring, og ønsker å gå opp til fag-/svennebrev som praksiskandidat. Bruk "Søknadsskjema for praksiskandidater og personer som avsluttet videregående opplæring i 2019 eller tidligere".

For å delta på kurs, må du være folkeregistrert i Oslo kommune. Du kan ha rett til dagpenger når du deltar på kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Slik søker du

Søknadsskjema for avgangselever 2020/2021

Søknadsskjema for praksiskandidater og personer som avsluttet videregående opplæring i 2019 eller tidligere

Søknadsfrist er søndag 12. desember 2021. Søker du etter 12. desember, kan vi ikke garantere plass på kursene og oppmelding til eksamen våren 2022.

Dette skjer etter at du har søkt

Vi tar kontakt med deg i november/desember for å avklare hvilke fag du trenger.

Våren 2022 starter undervisningen i begynnelsen av januar.

For å delta på kurs, må du være folkeregistrert i Oslo kommune. Du kan ha rett til dagpenger når du deltar på kurs hos oss, ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Kontakt oss

Har du spørsmål om ordningen? Send en e-post til utdanningsloftet.uda@osloskolen.no og vi vil kontakte deg på telefon eller per e-post.

Om tilbudet

Utdanningsløftet var et av regjeringens tiltak for håndtering av permitterte og ledige etter Covid-19 krisen våren 2020, slik at flere personer kunne få utdanning og kompetanseheving.

Dette tilbudet gjelder nå også sysselsatte som står uten voksenrett, med behov for å formalisere sin kompetanse, enten i form av studiekompetanse eller fag- eller svennebrev.

Oslo kommune tilbyr i denne forbindelse tiltak for deg som ønsker å fullføre og bestå videregående opplæring.