Tjuvstart på videregående

Enkelte ungdomsskoleelever kan ta fag på videregående.

Hva er forsert løp?

Som ungdomsskoleelev kan du ta fag på videregående. Forsert løp er for deg
som ønsker å gå raskere frem eller få større utfordringer i matematikk eller
engelsk. Tilbudet gis ved syv ulike videregående skoler i Oslo. Velger du forsert
løp på ungdomsskolen, kan du fortsette med forsert løp når du begynner på
videregående. Du kan også ta emner på Universitetet i Oslo mens du fortsatt
er elev på videregående.

Hvem passer det for?

Tilbudet er for deg som vil ha større utfordringer i matematikk eller engelsk. Du må kunne jobbe selvstendig og tåle økt arbeidsmengde, være motivert, og ha høy faglig interesse.

Hvordan foregår undervisningen?

Det er fem timer undervisning fordelt på to dager i uken mellom 13:30 og 16:00. Undervisningen foregår på den videregående skolen som skolen din samarbeider med. Du kan bruke timer fra utdanningsvalg eller valgfag i tillegg til matematikk- eller engelsktimene du har. Du kommer i klasse med andre ungdomsskoleelever som også har valgt forsert løp i matematikk eller engelsk.

Er du ikke fornyd med karakteren du får når du tar faget, kan du ta faget på nytt når du er elev i videregående skole.

Faglig innhold

Innhold i engelsk på vg1

  • Språklæring
  • Muntlig kommunikasjon
  • Skriftlig kommunikasjon
  • Kultur, samfunn og litteratur

Innhold i matematikk 1T

  • Tall og algebra
  • Geometri
  • Sannsynlighet
  • Funksjoner

Interessert?

Ta kontakt med faglærer, rådgiver eller kontaktlærer ved skolen din. Alle interesserte blir invitert til et eget informasjonsmøte.