Ta matematikk eller språkfag ved universitetet

UNG-ordningen i Oslo

Elever i Vg3 kan følge emner i realfag og språkfag ved Universitetet i Oslo gjennom UNG-ordningen. Ordningen har egne søknadsprosedyrer og opptakskrav. Undervisningen foregår på dagtid.

Du kan lese mer om UNG-ordningen her.

Matematikk ved UiO etter skoletid

Elever i grunn- eller videregående skole som har fullført matematikk R2 kan starte på matematikkstudier ved UiO. Elevene følger samme pensum som UiOs egne studenter.Ved bestått eksamen får eleven godkjente studiepoeng som kan inngå i en senere universitetsgrad.

Søknad sendes via egen skole: Kontakt lærer eller rektor.

Opptakskrav: Karakteren 5 eller bedre på eksamen i R2.

Her kan du lese om tilbudet på Universitetet i Oslos nettsider.