Inntaksutvalget

Inntaksutvalget har vurdert ulike modeller for inntak til videregående skoler i Oslo. Basert på utvalgets arbeid har byrådet lagt frem blandingsmodellen til diskusjon. Saken er til politisk vurdering i de tre byrådspartiene.

Hva skulle utvalget gjøre?

Oslo kommune satt ned et utvalg for å utrede alternative modeller til dagens inntaksordning for videregående skoler i Oslo.

Hvorfor ble utvalget satt ned?

Oslo har i dag byomfattende inntak til videregående opplæring basert på karakterer. Byrådet mener dagens ordning med karakterbasert rangering av elevene slår svært skjevt ut både for elevene og skolene. Derfor ønsket de å skaffe et bedre grunnlag for å ta gode beslutninger om hva som kan forbedres.

Inntaksutvalget vurderte ulike modeller for inntak til videregående skoler i Oslo, og anbefalte modelerl som bidrar til å realisere byrådets mål om at flere elever og lærlinger skal fullføre og bestå videregående opplæring.

Kontakt oss med dine innspill

Inntaksutvalget vil gjerne høre fra deg dersom du har innspill eller spørsmål til arbeidet med inntaket til videregående skoler i Oslo.

E-post: inntaksutvalget@byr.oslo.kommune.no

Utvalgets anbefaling

Utvalget leverte sin innstilling til byråden for oppvekst og kunnskap 4. mars 2020.

Inntaksutvalgets rapport «Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo» ble sendt på høring, med høringsfrist 1. oktober 2020.

Hvem satt i utvalget?

Forsker Berit Lødding ved NIFU ledet utvalget som bestod av 14 medlemmer. Medlemmene var sammensatt med deltakere fra videregående skoler, interesseorganisasjoner, forskermiljøer og medlemmer fra Elevorganisasjonen, Kommunalt Foreldreutvalg og Elev- og læringombud. Sekretariatet ligger i Byrådsavdeling for oppvekst og kunnskap.

Inntaksutvalgets medlemmer
NavnTilhørighet
Berit LøddingUtvalgsleder. Forsker 2. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning(NIFU)
Bengt AndersenForsker 1, OsloMet
Aage BergeAvdelingsleder dokumentasjon og elevkontor, Kuben vgs
Erlend des BouvrieStyremedlem, Oslo kommunale foreldreutvalg
Ayoub BouzakraftPolitisk nestleder, Elevorganisasjonen Oslo
Mink ChanAvdelingsleder studiespesialisering, Kuben vgs
Cathrine Sveaas HuglenRådgiver, karriereveileder, fagkoordinator, Ullern vgs
Linn Siri JensenRektor, Nydalen vgs
Melinda JørgensenElev- og lærlingombud Oslo
Jan LjønerAmbulerende skoleleder. Tidligere rektor på blant annet Lofsrud ungdomsskole
Else Birgitte Roscher-NilsenAmbulerende skoleleder. Tidligere rektor, Bjørnholt vgs
Nina SolliRegiondirektør NHO Oslo og Akershus, leder av Yrkesopplæringsnemnda i Oslo
Edvard Botterli UdnæsFylkesleder, Elevorganisasjonen Oslo
Terje VilnoSentralstyremedlem i Utdanningsforbundet og lærer ved Hellerud vgs

Relevante dokumenter