Høring: rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo

Oslo kommune har satt ned et utvalg som har utredet alternative modeller til dagens inntaksordning for videregående skoler i Oslo. Rapporten ble sendt ut på høring, og her finner du høringssvar.

Inntaksutvalget leverte sin innstilling til byråden for oppvekst og kunnskap 4. mars 2020.

Utvalgets rapport «Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo» ble sendt på høring, og fristen for å komme med høringsuttalelser var 1. oktober 2020.

Rapport om alternative modeller for inntak til videregående skole i Oslo (PDF)

Om inntaksutvalget

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene legges ut fortløpende.

Kontaktperson

Øyvind Bjerkestrand
oyvind.bjerkestrand@byr.oslo.kommune.no