Utveksling

Det finnes mange ulike tilbud for de som ønsker å ta deler av videregående i utlandet. Denne siden gir en oversikt over ulike tilbud, stipend og noen tips til veien frem mot avreise.

Få oversikt over de ulike tilbudene

Få oversikt over de ulike tilbudene. Hvor vil du dra? Når? Hvor lenge? Osloskolen har egne tilbud for sine elever og lærlinger. I tillegg finnes det statlige tilbud og tilbud gjennom private utvekslingsorganisasjoner.

Se liste over ulike utvekslingstilbud.

Mer informasjon om utvekslingstilbud og erfaringer

Ta kontakt med rådgiver for veiledning

Ta kontakt med rådgiver på skolen for veiledning før, under og etter oppholdet.

Dersom du benytter Osloskolens egne tilbud eller statlige tilbud, er året allerede godkjent på lik linje med et år her hjemme. Hvis du drar ut med en utvekslingsorganisasjon, blir året vurdert for godkjenning i etterkant. Både utvekslingsorganisasjonene og rådgiver på skolen kan gi råd om hvordan man skal sette sammen timeplanen.

Finn ut hva det koster

Hva ting koster kommer an på hvilke avtaler du velger, og hvor du velger å dra. Få oversikt over hvor mye det vil koste å reise ut, hva som inkluderes i prisen og hvor mye du kan få i stipend fra Lånekassen.

Søk i tide

Vær tidlig ute! Prosessen med søknader, finansiering og visum kan ta lenger tid enn man tror. Ulike avtaler kan ha ulike frister.