Byråd for kultur og næring

Anita Leirvik North (H) er byråd for kultur og næring.

Om byråden

Byråd for kultur og næring har ansvar for kommunens kultur og næringspolitikk. Til feltet ligger også idrett, reiseliv, kommunens eierskapspolitikk, bygging av formålsbygg, havnevirksomhet, skjenkepolitikk og gravplassforvaltning.

Kort biografi Anita Leirvik North

Politisk ledelse

Byråd

Anita Leirvik North (H)

Byrådssekretærer

Kjersti Aastad (H)
Mobil: 917 65 569
E-post: kjersti.aastad@oslo.kommune.no

Phillip André Charles (H)
Telefon: 986 23 485
E-post: phillip.charles@oslo.kommune.no

Administrasjon

Kommunaldirektører

Eli Vorkinn
Telefon forværelset: 23 46 11 44
Telefon: 416 37 072
E-post: eli.vorkinn@byr.oslo.kommune.no

Assisterende kommunaldirektør

Elisabeth Storaas Heggen
Telefon: 996 08 368
E-post: elisabeth.heggen@byr.oslo.kommune.no

Pressekontakter

Ninja Sandemose
Telefon: 907 957 60
E-post: ninja.sandemose@byr.oslo.kommune.no

Kristine Dahl
Telefon: 971 92 751
E-post: kristine.dahl@byr.oslo.kommune.no

Underliggende virksomheter

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@byr.oslo.kommune.no
Postadresse:
Rådhuset
0037 OSLO
Besøksadresse:
Olav V's gate 4, 6. etasje
0161 OSLO