Kulturetaten

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur. Vi tilrettelegger for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo.

Vi forvalter stipend og tilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillig musikkliv. Vårt arrangementskontor veileder arrangører i Oslo, tilrettelegger for kulturens arealbehov og administrerer utleie av atelierer og lokaler. Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning forvaltes og administreres av oss. Etaten omfatter også Oslo kulturskole, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen scene, Vigelandmuseet, kunsten i Vigelandsparken, Oslobiennalen og Oslo kulturnatt.

Ledelse og pressekontakt

Direktør
Stein Slyngstad
Mobil
Avdelingsdirektør virksomhetsstyring og støtte
Jorunn Margrethe Bjerkøen
Mobil
Kommunikasjonssjef og pressekontakt
Stein Bjørnbekk
Mobil
Fungerende avdelingsdirektør eiendom
Kim Hedemann Brenn
Mobil
Avdelingsdirektør byarkivet
Ranveig Låg Gausdal
Mobil
Avdelingsdirektør kunst
Daniella van Dijk-Wennberg
Mobil
Avdelingsdirektør tilskudd og utvikling
Karianne Kampevold Sætre
Mobil
Avdelingsdirektør læring og arena
Siv Krogh Österholm
Mobil

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 992 410 213

Gå til Faktura til Oslo kommune

Kontakt

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Telefon
2180 2180
E-post
postmottak@kul.oslo.kommune.no
Postadresse:
Postboks 1453 Vika
0116 OSLO
Besøksadresse:
Storgata 25
0184 OSLO