Kulturetaten

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 1453 Vika, 0116 OSLO

Besøksadresse

Storgata 25, 0184 OSLO

Vakttelefon for kultureiendommer: 815 00 503 (ved lekkasjer, hærverk og innbrudd utenfor kontortid).

Kulturetaten

Kulturetaten er Oslo kommunes fagetat for kunst og kultur. Vi tilrettelegger for et bredt og mangfoldig kulturtilbud i Oslo.

Vi forvalter stipend og tilskudd til kunst- og kulturtiltak, ferieleirer, frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner og frivillig musikkliv. Vårt arrangementskontor veileder arrangører i Oslo, tilrettelegger for kulturens arealbehov og administrerer utleie av atelierer og lokaler. Oslo kommunes kunstsamling og kunstordning forvaltes og administreres av oss. Etaten omfatter også Oslo kulturskole, Oslo byarkiv, Oslo ladegård, Popsenteret, Øvingshotellet, Rommen scene, Vigelandmuseet, kunsten i Vigelandsparken, Oslobiennalen og Oslo kulturnatt.

Ledelse og pressekontakt

Direktør

Stein Slyngstad

Mobilnummer: 90 08 89 90

E-post:

Avdeling virksomhetsstyring og støtte

Jorunn Margrethe Bjerkøen

Mobilnummer: 98 08 89 88

E-post:

Fungerende kommunikasjonssjef og pressekontakt

Tone Kjensmo

Mobilnummer: 47 07 90 19

E-post:

Avdelingsdirektør eiendom

Stian Pettersen

Mobilnummer: 93 00 31 71

E-post:

Avdelingsdirektør byarkivet

Ranveig Låg Gausdal

Mobilnummer: 93 45 64 86

E-post:

Avdelingsdirektør kunst

Lise Mjøs

Mobilnummer: 95 78 91 13

E-post:

Avdelingsdirektør tilskudd og utvikling

Karianne Kampevold Sætre

Mobilnummer: 95 94 11 86

E-post:

Avdelingsdirektør læring og arena

Siv Krogh Österholm

Mobilnummer: 92 20 05 70

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 992 410 213

Gå til Faktura til Oslo kommune