Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Slik nominerer du din kandidat

Frist for å nominere er 10. august 2021.

Nominer din kandidat

Kriterier for å velge kandidat

 • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening.
 • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.
 • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.
 • Prisen kan ikke gis til en kommunal aktør.

Statutter for Oslo kommunes frivillighetspris (PDF 0,5MB)

  Utdeling av prisen

  Kunngjøring av vinner og utdeling av prisen vil finne sted høsten 2021. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.

  Kort om prisen

  Prisen deles ut årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening.

  Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner.

  Kontaktinformasjon

  Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kontakt Åshild Andrea Brekke på ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

  Juryen

  Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet og Kulturetaten er sekretariat for juryen.

  Vinner 2020

  Aktive Kvinner i Bjerke ved Ruby Sivaganesh vant Oslo kommunes frivillighetspris for 2020. Aktive Kvinner i Bjerke arrangerer blant annet sykkelturer, aerobictrening, skogturer og kurs i kampsport og konflikthåndtering. Videre har Aktive Kvinner i Bjerke vist en imponerende omstillingsevne i forbindelse med koronasituasjonen og har gjennom skype-trening og informasjonssamlinger i smittevern hatt stor betydning for folks mentale og fysiske helse.