Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Frivillighetsprisen 2021 er tildelt Hjertet av Holmlia

Hjertet av Holmlia får prisen for å gi barn og ungdom på Holmlia og omegn et trygt sted å være gjennom ulike aktiviteter. Organisasjonen ble startet av Aysel og Huseyin Yesiltas fra Holmlia i 2018. De har blant annet organisert kinoturer med over 100 ungdommer, hjelp til jobbsøking, workshops, fotballturnering og kvelder på Holmlia sportsklubb der det blir servert gratis mat og drikke. Hjertet av Holmlia bidrar til økt inkludering, samhold og til forebygging av kriminalitet og fattigdom. De samarbeider også med konfliktrådet og friomsorgen for å vinne de som er på vei til å falle utenfor tilbake.

Kriterier for å velge kandidat

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening.
  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.
  • Prisen kan ikke gis til en kommunal aktør.

Statutter for Oslo kommunes frivillighetspris (PDF 0,5MB)

Kort om prisen

Prisen deles ut årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening.

Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kontakt Åshild Andrea Brekke på ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

Juryen

Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturetaten er sekretariat for juryen.

Vinner 2020

Aktive Kvinner i Bjerke ved Ruby Sivaganesh vant Oslo kommunes frivillighetspris for 2020.

Aktive Kvinner i Bjerke arrangerer blant annet sykkelturer, aerobictrening, skogturer og kurs i kampsport og konflikthåndtering. Videre har Aktive Kvinner i Bjerke vist en imponerende omstillingsevne i forbindelse med koronasituasjonen og har gjennom skype-trening og informasjonssamlinger i smittevern hatt stor betydning for folks mentale og fysiske helse.