Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Slik nominerer du

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for andre og som fortjener en pris? Trykk her for å nominere din kandidat: Nominasjonsskjema til Oslo kommunes frivillighetspris 2022. Frist for å nominere er 10. august 2022

Vi gjør oppmerksom på at bare nominasjoner som sendes via det elektroniske nominasjonsskjemaet vil bli godtatt og vurdert.

Kriterier for å velge kandidat

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening.
  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.
  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.
  • Prisen kan ikke gis til en kommunal aktør.

Statutter for Oslo kommunes frivillighetspris (PDF 0,5MB)

Kort om prisen

Prisen deles ut årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening. Kunngjøring av vinner og utdeling av prisen vil finne sted høsten 2022. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.

Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner. 

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kontakt Åshild Andrea Brekke på ashild.brekke@kul.oslo.kommune.no

Juryen

Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturetaten er sekretariat for juryen.

Vinner 2021

Hjertet av Holmlia vant Oslo kommunes frivillighetspris i 2021.

Hjertet av Holmlia gir barn og ungdom på Holmlia og omegn et trygt sted å være gjennom ulike aktiviteter. Organisasjonen ble startet av Aysel og Huseyin Yesiltas fra Holmlia i 2018. De har blant annet organisert kinoturer med over 100 ungdommer, hjelp til jobbsøking, workshops, fotballturnering og kvelder på Holmlia sportsklubb der det blir servert gratis mat og drikke. Hjertet av Holmlia bidrar til økt inkludering, samhold og til forebygging av kriminalitet og fattigdom. De samarbeider også med konfliktrådet og friomsorgen for å vinne de som er på vei til å falle utenfor tilbake.