Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Slik nominerer du

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for andre og som fortjener en pris? Trykk her for å nominere din kandidat: Nominasjonsskjema til Oslo kommunes frivillighetspris 2024. Frist for å nominere er 1. september 2024.

Vi gjør oppmerksom på at bare nominasjoner som sendes via det elektroniske nominasjonsskjemaet vil bli godtatt og vurdert.

Kriterier for å velge kandidat

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening.

  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.

  • Prisen kan ikke gis til en kommunal aktør.

Statutter for Oslo kommunes frivillighetspris (PDF)

Kort om prisen

Prisen deles ut årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening. Kunngjøring av vinner og utdeling av prisen vil finne sted høsten 2024. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.

Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kontakt Neha Håbu-Naveen på neha.naveen@kul.oslo.kommune.no

Juryen

Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturetaten er sekretariat for juryen.

Fjorårets vinner

Fjorårets vinner av frivillighetsprisen var For Andre ved Lise Lee Moi og Anja Niska.
Lise Lee Moi og Anja Niska kaller sin frivillige innsats for nettopp hva det handler om: "For andre". De to siste årene har For andre arrangert flere aktiviteter for lavinntektsfamilier og
medmennesker på gata. For andre er et godt eksempel på frivillighet der små initiativer skaper store opplevelser. Takket være "For andre" er det flere som opplever lyspunkter i hverdagen de ellers ikke ville fått.