Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Frivillighetsprisen 2022 er tildelt Lif Laga

Lif Laga får prisen for sitt arbeid med ungdom. Lif Laga ble startet i 2016 og er en arena der ungdom er med på å høste og bruke epler som ellers ikke ville blitt brukt. Organisasjonen skaper møteplasser der ungdom opplever ansvar, læring og mestring. Med tro på at handling fører til holdning, har de skapt et rom for at unge mennesker kan finne en sin plass i nærmiljøet, i møte med naturen. I tillegg til å skape positive ringvirkninger for lokal ungdom har de gitt hele Oslo tilgang til topp kvalitet eplemost fra eplehagene på Stovner.

Kort om prisen

Prisen deles ut årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening. Kunngjøring av vinner og utdeling av prisen vil finne sted høsten 2022. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.

Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner.

Statutter for Oslo kommunes frivillighetspris (PDF 0,5MB)

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kontakt Birgitte Sandve på birgitte.sandve@kul.oslo.kommune.no

Juryen

Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturetaten er sekretariat for juryen.

Fjorårets vinner

Hjertet av Holmlia vant Oslo kommunes frivillighetspris i 2021.

Hjertet av Holmlia gir barn og ungdom på Holmlia og omegn et trygt sted å være gjennom ulike aktiviteter. Organisasjonen ble startet av Aysel og Huseyin Yesiltas fra Holmlia i 2018. De har blant annet organisert kinoturer med over 100 ungdommer, hjelp til jobbsøking, workshops, fotballturnering og kvelder på Holmlia sportsklubb der det blir servert gratis mat og drikke. Hjertet av Holmlia bidrar til økt inkludering, samhold og til forebygging av kriminalitet og fattigdom. De samarbeider også med konfliktrådet og friomsorgen for å vinne de som er på vei til å falle utenfor tilbake.