Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Slik nominerer du

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for andre og som fortjener en pris? Trykk her for å nominere din kandidat: Nominasjonsskjema til Oslo kommunes frivillighetspris 2023. Frist for å nominere er 10. august 2023.

Vi gjør oppmerksom på at bare nominasjoner som sendes via det elektroniske nominasjonsskjemaet vil bli godtatt og vurdert.

Kriterier for å velge kandidat

  • Prisen kan gis til en enkeltperson, organisasjon eller forening.

  • Kandidaten må ha utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

  • Prisen kan gis på grunnlag av frivillig innsats over lengre tid eller i en tidsavgrenset periode.

  • Prisen kan ikke gis til en kommunal aktør.

Statutter for Oslo kommunes frivillighetspris (PDF 0,5MB)

Kort om prisen

Prisen deles ut årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening. Kunngjøring av vinner og utdeling av prisen vil finne sted høsten 2023. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.

Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kontakt Neha Håbu-Naveen på neha.naveen@kul.oslo.kommune.no

Juryen

Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturetaten er sekretariat for juryen.

Fjorårets vinner

Lif Laga vant Oslo kommunes frivillighetspris i 2022.

Lif Laga ble startet i 2016 og er en arena der ungdom er med på å høste og bruke epler som ellers ikke ville blitt brukt. Organisasjonen skaper møteplasser der ungdom opplever ansvar, læring og mestring. Med tro på at handling fører til holdning, har de skapt et rom for at unge mennesker kan finne en sin plass i nærmiljøet, i møte med naturen. I tillegg til å skape positive ringvirkninger for lokal ungdom har de gitt hele Oslo tilgang til topp kvalitet eplemost fra eplehagene på Stovner.