Oslo kommunes frivillighetspris

Oslo kommune ønsker å hedre en initiativrik person, organisasjon eller forening som har utmerket seg med frivillig innsats til beste for medmennesker i Oslo.

Finalister 2022

Organisasjonen Lif Laga for sitt arbeid med ungdom

Lif Laga ble startet i 2016 og er en arena der ungdom er med på å høste og bruke epler som ellers ikke ville blitt brukt. Organisasjonen skaper møteplasser der ungdom opplever ansvar, læring og mestring, og kommer tett på både naturen og nærmiljøet. De har tro på at handling fører til holdning, og at gode ting skjer når mennesker møtes i eplehagene.

Organisasjonen Gateteam Oslo for Oslo’s rusavhengige

Gateteam Oslo har vært ute i byens gater siden 2011 for å hjelpe de rusavhengige og hjemløse. Med ønske om å gjøre hverdagene deres litt bedre. Hver onsdag gjennom hele året deler de ut gratis mat, klær, hygieneartikler og andre livsnødvendigheter på Jernbanetorget fra 18.00-20.00. Organisasjonen består av et fast team på 9 stykker, i tillegg til flere frivillige.

Anette Eggan Laskemoen for sitt engasjement i Gamlebyen og Schweigaards gate

Anette er en drivkraft for felleskap og frivillig innsats i Gamlebyen. Hun har gjennom bruktbutikken sin Reprise skapt et viktig samlingspunkt for nærmiljøet siden 2006, og har mobilisert til blant annet juletretenning, dugnader og beplantning om sommeren. Anette bryr seg om nabolaget, bydelen og menneskene i området – både gamle og unge.

Kort om prisen

Prisen deles ut årlig. Hensikten med prisen er å øke status og interesse for frivillig arbeid. Den skal synliggjøre frivillighetens verdi for mennesker og samfunn gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats. Prisen gis en person, organisasjon eller forening. Kunngjøring av vinner og utdeling av prisen vil finne sted høsten 2022. Nærmere informasjon om tid og sted kommer.

Vinneren mottar et diplom og 50 000 kroner.

Statutter for Oslo kommunes frivillighetspris (PDF 0,5MB)

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om frivillighetsprisen, kontakt Birgitte Sandve på birgitte.sandve@kul.oslo.kommune.no

Juryen

Juryen består av representanter både fra frivillig og kommunal sektor i Oslo. Den ledes av byråd for kultur, idrett og frivillighet. Kulturetaten er sekretariat for juryen.

Fjorårets vinner

Hjertet av Holmlia vant Oslo kommunes frivillighetspris i 2021.

Hjertet av Holmlia gir barn og ungdom på Holmlia og omegn et trygt sted å være gjennom ulike aktiviteter. Organisasjonen ble startet av Aysel og Huseyin Yesiltas fra Holmlia i 2018. De har blant annet organisert kinoturer med over 100 ungdommer, hjelp til jobbsøking, workshops, fotballturnering og kvelder på Holmlia sportsklubb der det blir servert gratis mat og drikke. Hjertet av Holmlia bidrar til økt inkludering, samhold og til forebygging av kriminalitet og fattigdom. De samarbeider også med konfliktrådet og friomsorgen for å vinne de som er på vei til å falle utenfor tilbake.