Tilskudd og stipend Kulturetaten forvalter

Kulturlivet kan søke om midler til ulike kulturaktiviteter gjennom tilskudd og stipend. Her finner du en oversikt over de ordningene som forvaltes av Kulturetaten.