Miljøfyrtårn

Bystyret har vedtatt at alle virksomheter i kommunen skal innføre et miljøstyringssystem. Kulturetaten sertifiseres etter Miljøfyrtårn hovedkontormodell med underliggende enheter.

Sertifiseringen må fornyes hvert tredje år. Kulturetaten ble sist sertifisert i 2024. Sertifikat fra 2024 (PDF).

Årlig klima- og miljørapport 2023 (PDF)

Slik gir du innspill

Har du innspill på hvordan klima- og miljøpåvirkningen til virksomhetens tjenester kan forbedres?

Innspill kan sendes til:
postmottak@kul.oslo.kommune.no