Etater, foretak og ombud

Oslobygg KF

Kontakt

Telefon

21 80 21 80

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6538 Etterstad, 0606 OSLO

Besøksadresse

Fredrik Selmers vei 6, 0663 OSLO

Oslobygg KF

Foretakets formål er å tilrettelegge for fremtidig sammenslåing av  Kultur- og idrettsbygg Oslo KF, Omsorgsbygg Oslo KF, Undervisningsbygg  Oslo KF og utbyggingsvirksomheten til Boligbygg Oslo KF, med sikte på  å etablere et nytt foretak.   

Det nye fremtidige sammenslåtte foretaket skal eie, forvalte, vedlikeholde og utvikle kommunens formålsbygg slik at de er tilrettelagt for effektiv tjenesteproduksjon. Foretaket skal forvalte  realverdiene som eiendommene representerer, i henhold til  forretningsmessige prinsipper, og ivareta konstandseffektivt vedlikehold, drift, forvatning og utvikling av eiendommene. Foretaket  skal være bransjeledende innenfor formålene sine, herunder bærekraft-  og miljø, teknologiutvikling og teknisk kvalitet, sambruk og arealeffektivitet. 


Daglig leder

Eli Grimsby

Mobilnummer: 908 57 451

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 924 599 545

Styremøter

Styremøter i 2020

  • Uke 14, 1. april, klokken 09:00
  • Uke 20, 12. mai, klokken 15:00
  • Uke 23, 5. juni, klokken 09:00
  • Uke 26, 25. juni, klokken 15:00 
  • Uke 33, 18. august, klokkken 15:00
  • Uke 36, 2. september, klokken 15:00
  • Uke 39, 23. september, klokken 09:00
  • Uke 43, 22. oktober, klokken 15:00
  • Uke 45, 5. november, klokken 15:00
  • Uke 51, 17. desember, klokken 15:00