Oslobygg KF

Kontakt

Telefon

2180 2180

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 6538 Etterstad, 0606 OSLO

Besøksadresse

Fredrik Selmers vei 6, 0663 OSLO

Oslobygg KF

Oslobygg KF er et nytt eiendomsforetak som er under etablering. Oslo kommune skal slå sammen Omsorgsbygg, Undervisningsbygg, Kultur- og idrettsbygg samt Boligbyggs utbyggingsvirksomhet. Det nye foretaket vil etter planen være operativt august 2021.

Oslobygg blir en av landets største byggherrer og eiendomsaktører med rundt 600 ansatte og ca. 2,5 millioner kvadratmeter eiendom. Vår oppgave vil være å eie, bygge og forvalte kommunens samfunnsbygg som barnehager, skoler, omsorgsboliger, sykehjem, kulturbygg, idrettsanlegg, brannstasjoner og nasjonalanlegg.

Frem mot 2023 skal Oslobygg investere for ca. 35 milliarder kroner. Vi skal være i front på bærekraftige og innovative løsninger og teknisk kvalitet. Og en pådriver for endring og fornying av bransjen. Miljø og bærekraft, digitalisering og seriøst arbeidsliv vil være prioriterte satsninger.

Oslobygg KF ligger under byråd for næring og eierskap.


Ledelse

Administrerende direktør

Eli Grimsby

Administrasjon

Anniken Skottner

Telefon: 92 45 23 43

E-post:

Kommunikasjon og presse

Frøydis F. Skattum

Mobilnummer: 97 63 05 76

E-post:

For leverandører og samarbeidspartnere

Organisasjonsnummer: 924 599 545