Til innhold

Områdeløft Tøyen

Introduksjon

Områdeløft Tøyen skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende. 

Hva er Områdeløft Tøyen?

Områdeløft Tøyen er et områdeprogram over fem år som skal bidra til at Tøyen oppleves som et trygt, inkluderende sted med en aktiv befolkning som ønsker å bli boende.

Områdeløft Tøyen følger modellene fra Oslo Sør- og Groruddalssatsingen. Områdeprogrammet handler om å få til en nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med innbyggernes behov og ønsker. 

Områdeløft Tøyen har fire hovedmål

  1. I 2019 har Tøyen et trygt bo- og oppvekstmiljø
  2. I 2019 har Tøyen attraktive møteplasser for alle
  3. I 2019 er Tøyen et område som fremmer engasjement, deltakelse og aktivitet
  4. I 2019 er Tøyen et miljøvennlig område der det er lett for beboerne å ta klimasmarte valg 

Se Programplan for 2016 for mer informasjon (PDF 1,2MB). Programplanen er forlenget til å gjelde også for første halvår 2017.

Resultater fra Områdeløft Tøyen så langt

Aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd

Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på. Lenker til søknadsskjema vil legges ut her når midler lyses ut.

Parker og plasser

Opprusting av parker og plasser i området er en viktig del av Områdeløft Tøyen.

Stedsanalyse

Områdeløft Tøyen bygger på en omfattende stedsanalyse gjennomført av Arbeidsforskningsinstiuttet i 2015. Analysen tar for seg demografiske, sosiokulturelle og fysiske aspekter ved Tøyen slik situasjonen er og oppleves i dag samt hvilke ønsker befolkningen har for framtida.

Hva koster områdeløftet?

Oslo kommune og staten gir 25 millioner hver, til sammen 50 millioner hvert år i prosjektperioden. De kommunale midlene forvaltes av bydelsutvalget. Det forutsettes at innbyggere, frivillige lag og organisasjoner gis mulighet til deltakelse i beslutningsprosessen.

Bruk av områdeløftmidler per august 2017
11% (15,3 millioner kroner)Administrasjon og utvikling av områdeløftet.
33% (46,8 millioner kroner)Ombygging og drift av aktivitetshuset i Kolstadgata 1, samt til oppgradering av parker og plasser.
24% (33,9 millioner kroner)Programområdet "Trygge bo- og oppvekstmiljøer". Dette består blant annet av utegalleri, lyssetting i parker, styrking av utekontaktene og Tøyenpatruljen.
18% (25,9 millioner kroner)Programområdet "Engasjement, deltagelse og aktivitet". Dette området består av ti prosjekter, inkludert utendørsarrangementer, frisklivssentralen og innsats overfor ungdom som faller ut av videregående skole.
15% (19,5 millioner kroner)Finansiering av gratis kjernetid (halvdagsplass) i AKS på Tøyen skole.

Dette utgjør til sammen cirka 141 millioner kroner. 

Tidligere prosjektbeskrivelser og programplaner

Følg Områdeløft Tøyen

Kontaktpersoner

Områdeløft Tøyen

Programleder

Kjersti Grut

Mobilnummer
982 36 595

E-post

Områdeløft Tøyen

Kommunikasjonsansvarlig

Magnus Nystrand

Mobilnummer
468 65 827

E-post

Områdeløft Tøyen

Sosialt entreprenørskap og innovasjon

Sarah Prosser

Mobilnummer
990 13 403

E-post

Områdeløft Tøyen

Prosjektkoordinator

Silje Gitlestad

Mobilnummer
414 44 305

E-post