Om Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløftet skal bidra til at Grønland og Tøyen oppleves som trygge og inkluderende steder for barn, ungdom og voksne med gode møtesteder ute og innendørs. Det bor omtrent 22 500 mennesker i området. 

Slik jobber vi

Områdeløft Grønland og Tøyen er en viktig del av arbeidet til Bydel Gamle Oslo, og det legges vekt på at arbeidet skal:

  • Være strategisk
  • Ha forankring i daglig drift
  • Ha profesjonell prosjekt-styring
  • Være brukernært med direkte medvirkning
  • Utvikle og forbedre partnerskap

Les mer om hvordan vi jobber med innbyggerinvolvering og medvirkning.

Områdeløftet er organisert i avdeling lokalsamfunn og følger de overordnede strategiene til bydelen og avdelingen, samt Oslo kommune. Det er viktig at områdeløftets arbeid er en integrert del av avdelingens og bydelens arbeid for å sikre størst mulig fremgang og langsiktighet.

I virksomhetsstrategien til avdeling lokalsamfunn er det satt følgende prioriteringer og satsningsområder:

  • Inkluderende aktiviteter
  • Trivelige nabolag
  • Attraktive møteplasser
  • Bærekraftig byutvikling

Det er også et fokus på tvers av alle prosjekter på klima, miljø og folkehelse, samskaping og medvirkning samt innovasjon og digitalisering.

Områdeløft Grønland og Tøyen har en programleder og en kommunikasjonsrådgiver. I tillegg er det en rekke prosjektledere og -medarbeidere som jobber med områdeløftprosjekter i ulike tjenester i bydelen.

Bakgrunn og historikk

Områdeløft Tøyen, ofte kalt Tøyenløftet, startet i 2014. Våren 2013 ble det bestemt at Munch-museet skulle flyttes fra Tøyen og ned til Bjørvika, og at Tøyen-området skulle få ekstra penger til byutviklingstiltak. Denne avtalen heter Tøyenavtalen og er utformet ved et politisk kompromiss mellom byrådspartiene Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti og opposisjonspartiet Sosialistisk Venstreparti.

Les om resultater og analyser fra Tøyenløftet.

I 2017 ble Områdeløft Grønland startet. Det ble besluttet at Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland skulle slås sammen for å øke effekten. I 2019 ble de sammenslått til Områdeløft Grønland og Tøyen, som er en del av Oslo indre øst-satsningen.

Områdeløft Grønland og Tøyen er en syv år lang satsning som vil vare ut 2026.

Derfor er det bra å bo på Tøyen og Grønland

Programplan

Programplanen (PDF) er vår årlige handlingsplan og søknad om midler. Den utarbeides av programleder og bydelsadministrasjonen i bydelen i samarbeid med Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen. Programplanen sendes til politisk behandling i bydelsutvalget i november, og sendes deretter videre til byrådsavdeling for byutvikling.

Dokumenter

Finn dokumenter og rapporter fra Områdeløft Grønland og Tøyen.

Kontakt oss

Områdeløft Grønland og Tøyen

Programleder
Ida Ufoma Helgheim Ijeabuonwu
Mobil

Presse- og besøkshenvendelser

Kommunikasjonsrådgiver
Marte Kvam Eide
Mobil