Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløftet skal bidra til at det blir enda bedre å bo og vokse opp på Grønland og Tøyen. Dette gjør vi sammen med innbyggerne, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og foreninger.

To jenter står under Olafiagangen, hvor det foregår et arrangement med mange mennesker.