Områdeløft Grønland og Tøyen

Områdeløftet skal bidra til at det blir enda bedre å bo og vokse opp på Grønland og Tøyen. Dette gjør vi sammen med innbyggerne, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner og foreninger.

Fire glade jenter som er en del av en folkemengde