Illustrasjonsbilde

Områdesatsingene i Oslo

Ekstra innsats i utsatte områder og samarbeid på tvers skal bidra til at alle områder i Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Arbeidet skjer i samarbeid med staten.

Områdesatsinger

Oslo har tre store områdesatsinger. Områdesatsinger kan spenne over flere bydeler.

Områdeløft

Områdeløft betegnelsen på metoden som brukes for å utvikle bedre nærmiljøer.

Hva er områdepolitikk?

Les om områdepolitikken i Oslo og metoden vi bruker