Illustrasjonsbilde

Områdesatsingene i Oslo

Ekstra innsats i utsatte områder og samarbeid på tvers skal bidra til at alle områder i Oslo oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp. Arbeidet skjer i samarbeid med staten og i tre delprogrammer.

Områdesatsinger

Oslo har tre områdesatsinger som spenner over flere bydeler.

Hva er områdepolitikk?

Les om områdepolitikken i Oslo og metoden vi bruker