Partnerskap og samarbeid

Å skape reelle og langsiktige partnerskap og samarbeid med lokale aktører er en sentral del av arbeidet i Områdeløft Grønland og Tøyen.

Hvorfor har vi partnerskapsavtaler?

Bydel Gamle Oslo inngikk i 2022 fire nye langvarige partnerskap med fem lokale aktører. Formålet med partnerskapsavtalene er å tilby fritidstilbud og aktiviteter med høy kvalitet og forutsigbarhet til barn og unge i bydelen.

Bydelen identifiserte følgende behovsområder:

  • Inkludering av barn og unge med spesielle behov
  • Vahl GO! Nærmiljøskole
  • Lederprogram for unge jenter
  • Fritidstilbud for områder i bydelen utenfor Grønland og Tøyen 

Potensielle partnere basert på kvalifikasjonskrav om robusthet og kvalitet ble invitert til å delta på en søkerkonferanse der de kunne presentere sine forslag samt finne samarbeidspartnere. Les mer om hvordan søknadsprosessen foregikk.

Nåværende partnerskapsavtaler

Bydelen inngikk partnerskapsavtaler med følgende aktører:

  • Kultur i Gamle Oslo (KIGO) om «Vi hører til på Vahl!» for Vahl GO! Nærmiljøskole
  • Stiftelsen Vålerenga Fotball Samfunn (VIF) «Ung leder Vålerenga» for Lederprogram for unge jenter
  • KFUK-KFUM Forandringshuset og samarbeidspartner Tøyen Sportsklubb om «Aktivitetstilbud for unge jenter i bydel Gamle Oslo - lederutvikling, mestring og tilhørighet» for Lederprogram for unge jenter
  • Stiftelsen Kirkens Bymisjon om Petersborg – «Nabolagshuset, Bydel Gamle Oslo» for Fritidstilbud for områder i bydelen utenfor Grønland og Tøyen.

Partnerskapene finansieres med midler fra Områdeløft Grønland og Tøyen og midler fra bydelens driftsbudsjett.