Innbyggerinvolvering og medvirkning

De som bor, jobber og bruker bydelen skal være med på å bestemme hvordan bydelen skal være.

Hva er innbyggerinvolvering?

Medvirkning er en sentral del av områdeløftets arbeid. Innbyggerinvolvering er å høre direkte fra innbyggere om deres behov og ønsker. Det gir oss nødvendig innsikt som påvirker både retning og prosjekter.

Hvorfor jobber vi med innbyggerinvolvering?

Områdeløftet på Grønland og Tøyen skal sikre at de som bor, jobber og bruker nabolagene får delta i beslutninger om hvordan bo- og nærmiljøet skal være. Gjennom innbyggerinvolvering får bydelen verdifull innsikt i de som bor her sine ønsker og behov, og dette er også med på å bygge eierskap og engasjement.

Områdeløftets lokalstyre er med på å sikre at prosjekter og tiltak vi setter i gang er i tråd med det lokalbefolkningen ønsker seg. Her sitter åtte innbyggerrepresentanter for Grønland og Tøyen.

Les mer om lokalstyrets mandat og medlemmer.

Se våre prinsipper for medvirkning og kommunikasjon.

Slik kan du involvere deg

Vi bruker ulike former for medvirkning, inkludert workshops, avstemninger og fysiske og digitale plattformer for påvirkning.

gamleosloinvolverer.no kan du gi innspill på pågående prosjekter i nabolaget.