Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen

Om lokalstyret

Lokalstyret består av representanter fra bydel Gamle Oslo, fire innbyggerrepresentanter og fire varaer fra Grønland og Tøyen, lokal representant fra Utdanningsetaten, politiet i Oslo og en ungdomsrepresentant. Byrådsavdeling for byutvikling (BYU) og avdelingsdirektør for oppvekst er observatør for å sikre helhetlig koordinering i Oslo kommune og i Bydel Gamle Oslo.

Mandat vedtatt av Bydel Gamle Oslo bydelsutvalg 19. mars 2020, sak 14/2020:

  • Lokalstyret skal utvikle forslag til årlig programplan med tilhørende prosjektportefølje for områdeløft Grønland og Tøyen, før behandlingen i bydelsutvalget og innenfor de rammer som er gitt av byrådet i Oslo kommune.
  • Lokalstyret skal overvåke programmets portefølje av prosjekter med vekt på å få fram ønsket resultat, og gi råd til Bydelsutvalget i forkant om eventuell opprettelse, forlengelse og avslutning av prosjekter.
  • Lokalstyret har et spesielt ansvar for å sikre at innbyggere og andre relevante aktører i området involveres i utvikling og gjennomføring av programmet samt informeres om status, på en hensiktsmessig måte.
  • Lokalstyret skal etablere kvalitetskrav til medvirkning i de prosjekter som får finansiering og gi råd til programkontret om aktører som bør involveres. Programkontoret følger opp prosjekteierne.
  • Lokalstyret skal utvikle og vedta kommunikasjons- og medvirkningsstrategien for programmet, med tilhørende handlingsplaner.
  • Lokalstyret rapporter om status på programplanen til BU.

Saker og møter i lokalstyret for områdeløft Grønland og Tøyen

Tidligere møter

Møter fra 2015-2023

Er du medlem av råd og utvalg i bydelen?
Da skal du logge deg inn via Acos møteportal: https://moteportal.oslo.kommune.no/BYD/ (NB - bruk helst Chrome nettleser).

Medlemmer

Ruderaas, Anne Britt

Leder av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Telefon
Yrke
Avdelingsdirektør for Lokalsamfunn i Bydel Gamle Oslo

Gauksrud, Kåre Ivar

Medlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Fast innbyggerrepresentant for Grønland

Rehn, Janne Thon

Medlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Rektor på Vahl skole

Nedrelid, Sigurd Oland

Medlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Fast innbyggerrepresentant for Tøyen

Shubar, Amina Baker

Medlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Fast innbyggerrepresentant for Tøyen

Aghbal, Rachida

Medlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Fast innbyggerrepresentant for Grønland

Khalid Rage

Medlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Rashid, Dalia

Varamedlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Innbyggerrepresentant for Grønland (2. vara)

Dreyer, Amalie V.

Varamedlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Innbyggerrepresentant for Tøyen (2. vara)

Egeh, Ali Osman

Varamedlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Innbyggerrepresentant for Tøyen (1. vara)

Vo, Mai

Varamedlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Innbyggerrepresentant for Grønland (1. vara)

Mathilda Linnea Michaelsen

Varamedlem av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Medlem av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Bøe, Gro Eilei

Observatør av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Avdelingsdirektør for Oppvekst i Bydel Gamle Oslo

Høglund Solgaard, Kristine

Observatør av Lokalstyret for Områdeløft Grønland og Tøyen
Yrke
Representant fra Byrådsavdelingen for byutvikling.
Programkoordinator
Ida Ufoma Helgheim Ijeabuonwu
Telefon