Til innhold
Slik bygger vi Oslo

Områdeløft Grønland

Områdeløft Grønland

Områdeløft skal bidra til at Grønland oppleves som trygt og inkluderende, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende.

Om områdeløft Grønland

Områdeløft Grønland er et områdeprogram over fem år som skal bidra til at Grønland oppleves som trygt og inkluderende, med aktive innbyggere som gjerne vil og kan bli boende, og er en del av program for områdeinnsats med områdeløftene Tøyen og Grønland deler en overordnet ambisjon med Groruddalssatsingen. Programmet skal bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter på Tøyen og Grønland slik at flere beboere i disse områdene blir økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn

Områdeinnsatsen med områdeløftene Tøyen og Grønland har som sitt hovedmål å skape inkluderende lokalsamfunn gjennom arbeid med nærmiljøkvaliteter. Kvalifisering og sysselsetting er ikke selvstendige målsettinger, men kan være delambisjoner i prosjekter som først og fremst vil styrke nærmiljøene. Målene nedenfor angir ønskede samfunnseffekter for arbeidet knyttet til nærmiljøkvaliteter som skal gjøres gjennom prosjektene i programmet. Selv om styringen og organiseringen av områdeinnsatsen sannsynligvis vil endres inn mot 2019, viser mulighets- og utfordringsbildet at det er nødvendig å ha langsiktige mål.

Se programplan og handlingsplan for områdeinnsats med områdeløftene Tøyen og Grønland 2018 for mer informasjon.

Hva er et områdeløft?

Områdeløft er en helhetlig og inkluderende satsning for å forbedre levekårene i et nabolag, basert på befolkningens ønsker, behov og ressurser. Det handler om å få til en nedenfra-og-opp stedsutvikling i samarbeid med lokalbefolkningen og frivillige, private og offentlige aktører. 

Les mer om områdeløft-metoden her.

Hva skjer videre?

Stedsanalyse

For å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for Områdeløft Grønland, er forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk Institutt for By- og Regionforskning, samt arkitekter fra Eriksen Skajaa og Kåmmån engasjert. De vil gjennomføre en grundig sosiokulturell stedsanalyse.

Forskningsprosjektet ledes av samfunnsgeograf Ingar Brattbakk.

Partnerskapsavtaler

Bydel Gamle Oslo, ved programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland, har inngått partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner. Målet med partnerskapsavtalene er et enda bedre og mer bærekraftig tilbud til befolkningen - og spesielt barn og ungdom – innen felt som kultur, sport, sosialt entreprenørskap og integrering. Frivillig arbeid skaper tillit, kontakt og nye bånd mellom folk.

Partnerskapsavtalene er finansiert av penger fra områdeløftene Tøyen og Grønland, og kommer fra Husbanken og IMDI. Husbanken ønsker å legge til rette for samskaping, styrking av lokal identitet og sosial kapital for å sikre sosial bærekraft etter satsingens slutt. IMDI vil styrke bærekraftig utvikling i lokalt bomiljøene og samarbeidsarenaer og bidra til å redusere kriminalitet og bedre levekårene for beboerne i området.

Aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd

Programkontoret for Områdeløft Tøyen og Grønland lyser jevnlig ut aktivitetsmidler og bomiljøtilskudd som befolkningen kan søke på. Se mer informasjon og søknadsskjema her.

Kontaktpersoner

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Programleder

Kjersti Grut

Mobilnummer
982 36 595

E-post

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Prosjektkoordinator

Ida U. Helgheim Ijeabuonwu

Mobilnummer
913 58 702

E-post

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Prosjektkoordinator

Leo Rygnestad

Mobilnummer
476 11 991

E-post