Til innhold

Områdeløft Grønland

Introduksjon

Bydel Gamle Oslo har fått midler og mandat fra stat og kommune til å sette i gang en ekstraordinær satsing på Grønland. 

Om områdeløft Grønland

2017 er «nullåret» for områdeløft Grønland. Det betyr at byrådet og bydelen, ved programkontoret, samler kunnskap om området, involverer beboerne, utvikler metoder og partnerskapsmodeller. Vi setter samtidig i gang utvalgte strakstiltak. 

Vi i programkontoret ønsker å legge til rette for, og drive frem, gode ideer og initiativ til tiltak. Vi inviterer alle aktører som har ambisjoner om en god utvikling av lokalsamfunnet på Grønland til dialog og samarbeid. Se kontaktinformasjon til programkontoret under.

Hva er et områdeløft?

Områdeløft er en helhetlig og inkluderende satsning for å forbedre levekårene i et nabolag, basert på befolkningens ønsker, behov og ressurser. Det handler om å få til en nedenfra-og-opp stedsutvikling i samarbeid med lokalbefolkningen og frivillige, private og offentlige aktører. 

Les mer om områdeløft-metoden på Husbankens sider.

Hva skjer videre?

Handlingsprogram

Neste skritt er å utvikle et handlingsprogram med prosjektplan for Grønland.

Innsikten til handlingsprogrammet skal vi få fra stedsanalysen, og programkontorets arbeid med pilotering, metodeutvikling og partnerskap. Handlingsprogrammet utvikles i samarbeid med fagavdelingene i Bydel Gamle Oslo.

Formelt er det programstyret (se under) som utarbeider handlingsprogram, og innstiller til Bydelsutvalget i Gamle Oslo. Handlingsprogrammet behandles i Bydelsutvalget innen utgangen av 2017.

Stedsanalyse

For å få et best mulig kunnskapsgrunnlag for Områdeløft Grønland, er forskere fra Arbeidsforskningsinstituttet, Norsk Institutt for By- og Regionforskning, samt arkitekter fra Eriksen Skajaa og Kåmmån engasjert. De vil gjennomføre en grundig sosiokulturell stedsanalyse.

Forskningsprosjektet ledes av samfunnsgeograf Ingar Brattbakk.

Les stedsanalysen her

Se presentasjonen fra lanseringen av stedsanalysen her

Les mer om stedsanalysen hos Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tildelte midler

Oslo kommune har avsatt 10 millioner til områdeløftet på Grønland

  • Noen av disse midlene brukes til å gjennomføre stedsanalyse og kunnskapsutvikling.
  • Byrådet har planlagt strakstiltak med belysning og noe opprustning rundt Rudolf Nilsens plass og Olafiagangen.
  • Føring for resten av midlene er at områdeløftmetodikk brukes og utvikles.

Statlige midler

  • Justisdepartementet har gjennom Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet avsatt 10 millioner til en særskilt innsats på Grønland.
  • Justisdepartementet gjennom Politidirektoratet har avsatt 7 millioner til en særskilt innsats på Grønland. Denne administreres av Oslo Politidistrikt.

Programstyret

Programstyret skal legge til rette for at bydelen får et best mulig handlingsrom til å igangsette lokale nærmiljøinnsatser, blant annet gjennom å koble på relevante sektoraktører og etablere arenaer for erfaringsutveksling og kunnskapsutvikling.

I arbeidet med planlegging og prioritering av tiltak, skal programstyrets medlemmer derfor se sine organisasjoners ordinære innsats i områdene inn mot den ekstraordinære innsatsen. 

Se medlemmene i programstyret (PDF 0,1MB).

Kontaktpersoner

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Programleder

Kjersti Grut

Mobilnummer
982 36 595

E-post

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Kommunikasjonsansvarlig

Magnus Nystrand

Mobilnummer
468 65 827

E-post

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Sosialt entreprenørskap og innovasjon

Sarah Prosser

Mobilnummer
990 13 403

E-post

Programkontoret for områdeløftene Tøyen og Grønland

Prosjektkoordinator

Silje Gitlestad

Mobilnummer
414 44 305

E-post