Til innhold

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Kontaktinfo

Telefon

02180

Send e-post

Postadresse

Byrådsavdeling for miljø og samferdsel, Rådhuset , 0037 OSLO

Om Byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel har ansvar for:

  • miljø
  • samferdsel
  • idrett
  • kommunalteknikk.

Under avdelingen sorterer etater og bedrifter med ansvar for drift, vedlikehold og investeringer i kommunal infrastruktur.

Sentrale prosjekter:

Underliggende virksomheter:

Pressebilder av byråden for miljø og samferdsel:

Politisk ledelse

Administrasjon

Eivind Tandberg

kommunaldirektør

Telefon: 23 46 19 66

E-post: eivind.tandberg@byr.oslo.kommune.no

Kristin Stormo

pressekontakt

Telefon: 481 55 134

E-post: kristin.stormo@byr.oslo.kommune.no