Til innhold

Bydel Alna

Kontaktinfo

Telefon

23 47 90 17

Faks

23 47 90 20

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse

Trygve Lies plass 1, 1051 OSLO

Postadresse

Postboks 116 Furuset, 1001 OSLO

Åpningstider

  • Mandag: 08:00 - 15:30
  • Tirsdag: 08:00 - 15:30
  • Onsdag: 08:00 - 15:30
  • Torsdag: 08:00 - 15:30
  • Fredag: 08:00 - 15:00

Bydelsadministrasjonen.

Om bydelen

Bydel Alna er en av 15 bydeler i Oslo med rundt 1 700 ansatte. Bydelen er en viktig samfunnsaktør, og våre ansatte yter tjenester som har betydning for befolkningen i hverdagen.

Ansatte skal bidra til å gi innbyggerne like muligheter og sikre likeverd, likestilling og ikke-diskriminering og ønsker å utvikle en inkluderende bydel, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og pådriver for gode lokalsamfunn.

Gå til bydelens og kommunens tjenester

Satsingsområder og prosjekter

Aktivitetskalender

Kontaktpunkter

Bydelsdirektør

Tore Olsen Pran

Mobilnummer: 920 26 995

E-post:

Personal og service

Assisterende bydelsdirektør

Solveig Sommer Holm

Mobilnummer: 909 71 782

E-post:

Økonomi og regnskap

Avdelingsdirektør

Marit Klausen

Telefon: 23 47 99 90

E-post:

Helse og mestring

Avdelingsdirektør

Jan Henrik Karlsen

Mobilnummer: 982 07 520

E-post:

Oppvekst og lokalsamfunn

Avdelingsdirektør

Ellen Liljedal

Mobilnummer: 922 35 182

E-post:

Tjenestekontoret

Postboks 103 Haugerud

0616 OSLO

Telefon: 02180

E-post:

Bydelsoverlege

Helsekonsulent

Tone Midtskogen

Telefon: 23 47 99 53

E-post: