Til innhold

Bydel Alna

Kontaktinfo

Telefon

23 47 90 17

Faks

23 47 90 20

E-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Postadresse

Postboks 116 Furuset, 1001 OSLO

Besøksadresse

Trygve Lies plass 1, 1051 OSLO

Åpningstider

  • Mandag: 08:00 - 15:00
  • Tirsdag: 08:00 - 15:00
  • Onsdag: 08:00 - 15:00
  • Torsdag: 08:00 - 15:00
  • Fredag: 08:00 - 15:00

Om bydelen

Bydel Alna er en av 15 bydeler i Oslo med rundt 1 700 ansatte. Bydelen er en viktig samfunnsaktør, og våre ansatte yter tjenester som har betydning for befolkningen i hverdagen.

Ansatte skal bidra til å gi innbyggerne like muligheter og sikre likeverd, likestilling og ikke-diskriminering og ønsker å utvikle en inkluderende bydel, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og pådriver for gode lokalsamfunn.

Gå til bydelens og kommunens tjenester

Satsingsområder og prosjekter

Aktivitetskalender

Kontaktpunkter

Bydelens servicekontor

Telefon: 23 47 90 17

E-post:

Bydelsoverlege

Cathrine Dahl

Mobilnummer: 916 68 141

E-post: