Til innhold

Bydel Alna

Kontaktinfo

Telefon

23 47 90 17

Faks

23 47 90 20

Send e-post

Søk i alle ansatte i Oslo kommune

Besøksadresse

Trygve Lies plass 1, 1051 OSLO

Postadresse

Postboks 116 Furuset, 1001 OSLO

Om bydelen

Bydel Alna er en av 15 bydeler i Oslo med rundt 1 700 ansatte. Bydelen er en viktig samfunnsaktør, og våre ansatte yter tjenester som har betydning for befolkningen i hverdagen.

Ansatte skal bidra til å gi innbyggerne like muligheter og sikre likeverd, likestilling og ikke-diskriminering og ønsker å utvikle en inkluderende bydel, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og pådriver for gode lokalsamfunn.

Gå til bydelens og kommunens tjenester

Satsingsområder og prosjekter

Aktivitetskalender

Kontaktpunkter

Bydelsdirektør

Tore Olsen Pran

Mobilnummer: 920 26 995

E-post: tore.pran@bal.oslo.kommune.no

Personal og service

Assisterende bydelsdirektør

Solveig Sommer Holm

Mobilnummer: 909 71 782

E-post: solveigsommer.holm@bal.oslo.kommune.no

Økonomi og regnskap

Avdelingsdirektør

Marit Klausen

Telefon: 23 47 99 90

E-post: marit.klausen@bal.oslo.kommune.no

Helse og mestring

Avdelingsdirektør

Jan Henrik Karlsen

Mobilnummer: 982 07 520

E-post: jan-henrik.karlsen@bal.oslo.kommune.no

Oppvekst og lokalsamfunn

Avdelingsdirektør

Ellen Liljedal

Mobilnummer: 922 35 182

E-post: ellen.liljedahl@bal.oslo.kommune.no

Tjenestekontoret

Postboks 103 Haugerud

0616 OSLO

Telefon: 02180

E-post: alna.tjenestekontor@bal.oslo.kommune.no

Bydelsoverlege

Helsekonsulent

Tone Midtskogen

Telefon: 23 47 99 53

E-post: tone.midtskogen@bal.oslo.kommune.no