Til innhold
Nedsatt funksjonsevne

Hjelpemidler

Hjelpemidler

Har du midlertidig behov kan du låne hjelpemidler til deg selv eller andre hos Hjelpemiddellageret. Du trenger ikke henvisning fra lege, og tilbudet er gratis.

Husk:

  • Du trenger ikke å gjøre avtale på forhånd, og vi kan dessverre ikke ta i mot forhåndsbestillinger
  • Henter du hjelpemidler for andre må du oppgi fullt navn, adresse og fødselsdato til den du henter hjelpemidler for

Hva kan du låne?

Du kan låne hjelpemidler som:

  • stokk, rullator, prekestol og rullestol
  • toalettstol, toalettforhøyer og dusjkrakk
  • trykkavlastende madrass

Se liste over flere hjelpemidler du kan låne
 

Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, må du ta kontakt med bydelen din. Du vil da få hjelp til å søke varige hjelpemidler fra NAV.

Trenger du syn- eller hørselshjelpemidler, ta kontakt med Rådgivningskontoret for syn og hørsel.

 

Hvem kan låne hjelpemidler hos oss?

  • Du må være bostedsregistrert i Oslo
  • Hjelpemidlene skal i utgangspunktet hentes og leveres av brukerne

Det er viktig at utstyr som ikke er i bruk leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet.
 

Hvis du ikke kan hente selv

Koster det noe?

Det er gratis å låne hjelpemidler.
 

Slik låner du hjelpemidler

Sjekk om vi har hjelpemiddelet du trenger

Ta kontakt med Hjelpemiddellageret
 

Hvor lenge kan jeg låne?

Utlånsperioden er i utgangspunktet tre måneder, men den kan forlenges ved at du ringer oss. Du kan låne hjelpemidler i opptil to år.
 

Retur eller bytte av hjelpemiddel

Du sørger selv for at hjelpemiddelet blir levert tilbake, i rengjort stand. Dette signerer du på når du låner et hjelpemiddel. Hvis hjelpemiddelet er hentet av hjemmetjenesten eller av en frivillig, må du kontakte den som hentet dette for deg, slik at du også får hjelp til å returnere det som er lånt.

Bytte av eller feil på hjelpemiddel?
Ta kontakt med Hjelpemiddellageret