Hjelpemidler

Har du nedsatt funksjonsevne kan du ved kortvarig behov låne hjelpemidler fra Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune. Ved langvarig behov kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Har du kortvarig behov kan du låne hjelpemidler i inntil to år. Du kan låne for eksempel krykker, rullestol, rullator og ulike typer hygienehjelpemidler.

Har du langvarig behov kan du låne hjelpemidler så lenge du har behov for det. Du kan låne for eksempel alarm- og varslingshjelpemidler, elektrisk rullestol, førerhund, kjøreramper, sittesystemer og hørsels- og synstekniske hjelpemidler.