Kortvarig behov for hjelpemidler

Har du kortvarig behov (tre måneder av gangen) kan du låne hjelpemidler gratis av Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune. Avtalen kan forlenges i inntil to år.

Hva kan du låne?

  • Arbeidsstol
  • Badekarbrett
  • Dusjstol
  • Gåbord
  • Kjøreskinner
  • Barnekrykker
  • Rullator
  • Rullestol
  • Toalettstol
  • Frittstående toalettforhøyer

Du kan også låne støttestang ved særskilte behov som er bekreftet av helsepersonell.

Vi har et svært begrenset antall sykehussenger og personløftere. For å låne disse må det foreligge en vurdering av helsepersonell, hvor man allerede har prøvd andre tiltak. Dette er avklaringer som kan gjøres på stedet. Av hygieniske årsaker medfølger det ikke madrass til seng, dette må derfor den enkelte som låner stå for selv.

Hjelpemidlene er ikke individuelt tilpasset, men dekker et generelt behov.

Vi kan ikke garantere at alle typer hjelpemidler er tilgjengelig til enhver tid.

Trenger du syn- eller hørselshjelpemidler, ta kontakt med Rådgivningskontoret for syn og hørsel.

Hvem kan låne?

Behovet for hjelpemidler må være midlertidig, inntil to år, og du må være bosatt i Oslo

Koster det noe?

Det er gratis å låne hjelpemidler.

Hvor lenge kan du låne?

Du kan i utgangspunktet låne i tre måneder, men utlånsperioden kan forlenges ved at du kontakter Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune.

Har du behov for å låne hjelpemidler i mer enn to år, må du ta kontakt med bydelen din. Du vil da få hjelp til å søke hjelpemidler ved langvarig behov fra NAV hjelpemiddelsentral.

Utstyr som ikke er i bruk må leveres tilbake i rengjort stand så snart som mulig, slik at nye brukere får nyte godt av tilbudet.

Slik låner du

Hvis du eller dine pårørende ikke kan møte opp selv

Opplæring i bruk av hjelpemidler

Du kan få nødvendig opplæring i bruken av hjelpemidlet hos Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune. Du har også selv et ansvar for lære deg å bruke hjelpemidlet.

Slik leverer du tilbake hjelpemidler

Du må selv sørge for at hjelpemidlet blir levert tilbake til Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune, i rengjort stand.

Vi kan også ta imot hjelpemidler fra NAV merket med sølvfarget lapp (QR-kode). Da må du sørge for skriftlig informasjon om hvem som har hatt dette hjelpemidlet, slik at vi kan sørge for at NAV får beskjed om returen. Du finner forenklet skjema for dette i returhallen.

Utenom NAV sin åpningstid kan du også levere hjelpemidler tilhørende NAV ved bruk av appen Oslonøkkelen, i Kabelgata 13, i Hjelpemiddelformidlingen sitt returmottak.

Da må du sørge for skriftlig informasjon om hvem som har hatt dette hjelpemidlet, slik at vi kan sørge for at NAV får beskjed om returen. Du finner forenklet skjema for dette i returhallen.

Hvis du eller dine pårørende ikke kan levere tilbake hjelpemidlet

Husk å opplyse om hvem som står som låner av hjelpemidlet, fest eventuelt en lapp med informasjon på hjelpemidlet.