Vedlikeholde og rette vanlige feil på hjelpemidler

Har du et hjelpemiddel har du ansvar for det daglige vedlikeholdet av hjelpemidlet. Her finner du informasjon om daglig vedlikehold og hvordan du feilsøker på noen vanlige hjelpemidler.

Daglig vedlikehold

Du som har fått låne et hjelpemiddel har selv ansvar for daglig vedlikehold av hjelpemidlet. Trenger du hjelp til daglig vedlikehold kan du søke bydelen du oppholder deg i om hjelp til dette.

Vask

Hjelpemidlet må rengjøres regelmessig. Det er viktig at alle bevegelige deler er rengjort, spesielt hjul og bremser. Fjern alt av hår (spesielt rundt hjulene) og matrester. Putetrekk bør tas av og vaskes i vaskemaskinen regelmessig. Ikke bruk høytrykkspyler.

Smøring av deler

Etter vask og rengjøring må alle bevegelige deler som hjulaksler, bremser og fotstøtter smøres med olje.

Etterstramming av skruer

Det er viktig å gå over hjelpemidlet regelmessig og etterstramme skruer og muttere som kan være løse. Dersom dette gjøres regelmessig, unngår du at hjelpemidlet blir ødelagt og din sikkerhet blir ivaretatt.

Luft i dekk

Kontroller at det er nok luft i dekkene. På rullestoler som er i daglig bruk, anbefales det ukentlig etterfylling av luft.

Lading av batteri

Hjelpemidler med batteri må lades regelmessig. Hjelpemidlet må også lades i ferier og i perioder når det ikke er i bruk. Stort sett alle batterier blir ødelagt hvis de står for lenge uten å bli ladet. Når batterier er fulladet, trekker ikke laderen strøm.

Døråpningsautomatikk

 • Sjekk at strømmen er tilkoblet
 • Sjekk at knappen/knappene (som regel plassert på siden) står i rett posisjon
 • Sjekk at det ikke ligger steiner i døråpningen

Elektrisk rullestol

 • Slå alltid av og på stolen når du har prøvd å utbedre en feil
 • Sjekk at setet ikke står i for høy posisjon. Det kan hindre stolens funksjoner.
 • Sjekk at ikke stolen står frikoblet (at motoren er frakoblet).
 • Ta ut laderen fra støpselet i veggen og sett den inn igjen en gang i måneden.
 • Husk å ta ut lader når du skal kjøre, så lenge lader står i starter ikke den elektriske rullestolen.
 • Les bruksanvisningen og sørg for gode laderutiner (lad alltid når hjelpemidlet ikke er i bruk).

Flexiblink (varslingssystem for dørklokke, telefon og brann)

Sjekk om det er behov for batteribytte. Systemet varsler som oftest om dette. Ved gjentatt varsling etter at du har åpnet døra eller svart på telefonen, er det som regel batteribytte. Bruk 9V litiumbatteri.

Sykler

Slitedeler til sykler, som dekk, slanger, pedaler, bremser o.l. dekkes ikke av NAV Hjelpemiddelsentral. Dette må du kjøpe selv, og sørge for at blir vedlikeholdt, eller eventuelt benytte et sykkelverksted.

Spesialdeler til sykler kan dekkes via NAV Hjelpemiddelsentral. Kontakt Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune for hjelp til reparasjon.

Trappeheis og løfteplattform

 • Sjekk om heisen er tilkoblet strøm
 • Sjekk automatsikring i sikringsskap
 • Sjekk nødstopp-knapp
 • Sjekk at heisen er kjørt helt frem til ladepunktet
 • Sjekk batteri i fjernkontroll
 • Påse at det er isfritt under løfteplattform

Trykkavlastende, luftfylte puter

 • Sjekk ventil
 • Luft må fylles i puten med jevne mellomrom. Bruk medfølgende pumpe

Trykkavlastende madrass

 • Ved lite luft i madrassen – sjekk CPR-utløseren, ventilene og slangene
 • Hør etter ulyd i pumpa (hvis madrassen har pumpe)

Komfyrvakter

 • Hvis du har en komfyrvakt av nyere dato (Prefi) har du ansvar for å kjøpe å skifte batteri selv.
 • Har du en eldre type (USWG) er det spesialbatterier og kommunen må skifte for deg.