Langvarig behov for hjelpemidler

Har du langvarig behov (over to år) kan du låne hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Hva kan du låne?

Du kan låne fra et stort utvalg av hjelpemidler. Eksempler på hjelpemidler er alarm- og varslingshjelpemidler, elektrisk rullestol, førerhund, kjøreramper, sittesystemer og hørsels- og synstekniske hjelpemidler.

Se hva du kan låne i Navs Hjelpemiddeldatabase

NAV Hjelpemiddelsentral dekker ikke alle produktene i Hjelpemiddeldatabasen. Du må kanskje kjøpe noe selv eller låne på andre måter.

Vanligvis gis det ikke støtte til hjelpemidler som finnes i vanlig handel, men du kan få støtte til ekstrautstyr, eller nødvendig tilpasning for å kunne ta hjelpemidlet i bruk.

Trenger du behandlingshjelpemidler, ta kontakt med Oslo Universitetssykehus.

Hvem kan låne?

Du må ha langvarig behov (over to år) og vesentlig redusert funksjonsevne for å kunne søke om hjelpemidler.

Er behovet midlertidig og mindre enn to år se lån av hjelpemidler ved kortvarig behov.

Koster det noe?

Lån av hjelpemidler er gratis, med noen få unntak.

Du får vanligvis hjelpemidlet utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral, men noen ganger gis det i stedet tilskudd til å kjøpe hjelpemidlet selv.

Hvor lenge kan du låne?

Du kan låne hjelpemidlet så lenge du har behov for det. Når hjelpemidlet ikke lenger er i bruk skal det leveres tilbake til NAV Hjelpemiddelsentral.

Slik låner du

Du må søke om hjelpemidler på Nav.no.

Søk hjelpemidler

Hvis du er usikker på hva du trenger, anbefaler vi at du tar kontakt med helsetjenesten i bydelen du bor. De har god erfaring med å utrede behov og å søke, og vil også kunne følge deg opp hvis du ønsker det. Du må påregne ventetid.

Slik får du dine hjelpemidler

Hente selv

Hjelpemidlene fra NAV Hjelpemiddelsentral leveres vanligvis via Hjelpemiddelformidlingen i Oslo kommune. Ønsker du å hente hjelpemidlet selv, gi beskjed til den som hjelper deg å søke, eller kontakt Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune slik at du får beskjed når hjelpemidlet er klar for henting.

Ved å hente selv i Kabelgata 15, innenfor vår åpningstid unngår du ventetid, og slipper å være hjemme for å ta imot ved levering.

Hjelp til utkjøring og montering

Hvis du ikke kan hente hjelpemidlet selv eller det krever montering, vil ansatte fra Hjelpemiddelformidlingen levere og montere hjelpemidlet hjemme hos deg. Det vil bli gjort avtale med deg om tidspunkt for levering.

Opplæring i bruk av hjelpemidler

Du vil få nødvendig opplæring i bruk av hjelpemidlet av den som har hjulpet deg å søke om hjelpemidlet.

Du vil også å bli fulgt opp i bruken av hjelpemidlet for å se om det er behov for blant annet justeringer, mer opplæring eller om hjelpemidlet dekker behovet.

Det må komme frem av søknaden hvordan behovet for opplæring i bruk av hjelpemidlet skal ivaretas.

Slik får du reparert ditt hjelpemiddel

NAV Hjelpemiddelsentral og Hjelpemiddelformidlingen Oslo kommune har hovedansvaret for at utlånte hjelpemidler fungerer.

Akutt behov for reparasjon

Les om ordningen med akutt reparasjon av hjelpemidler fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Reparasjoner

Før du kontakter Hjelpemiddelformidlingen for å få hjelp til reparasjon av hjelpemidler, se hvordan du kan vedlikeholde og rette vanlige feil på hjelpemidler. Hjelpemidlet bør være rengjort før tekniker kommer for å se på det.

Ved behov for reparasjon som krever kompetanse eller godkjenning som Hjelpemiddelformidlingen ikke har, sender Hjelpemiddelformidlingen hjelpemidlet til NAV Hjelpemiddelsentral.

Reparasjoner i utlandet

Les om hjelpemidler i utlandet på Nav.no

Slik leverer du tilbake

Når du ikke lenger har behov for et hjelpemiddel skal det leveres til NAV Hjelpemiddelsentral. Hjelpemidlet skal være vasket.

Utenom NAV sin åpningstid kan du også levere hjelpemidler tilhørende NAV ved bruk av app’en Oslonøkkelen, i Kabelgata 13, i Hjelpemiddelformidlingen sitt returmottak.

Da må du sørge for skriftlig informasjon om hvem som har hatt dette hjelpemidlet, slik at vi kan sørge for at NAV får beskjed om returen. Du finner forenklet skjema for dette i returhallen.

Noen hjelpemidler krever demontering eller kan være vanskelige å frakte. Er det vanskelig for deg å levere hjelpemidlet, ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral.

Les mer om montering og demontering på Nav.no

Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral

Se besøks- og kontaktinformasjon til NAV Hjelpemiddelsentral