Til innhold
Vestre Aker bydelsutvalg

Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. februar 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

BU-salen, Sørkedalsveien 150 A, 4 etg.

Sted

Innkalling

Fullstendig møteinnkalling Vestre Aker Bydelsutvalg 07.02.19 (PDF 811KB)

Tilleggssakskart BVA Bydelsutvalg 07.02.19 (PDF 49KB)

Protokoll

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 07.02.19 (PDF 344KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/19
Protokoll fra møte i Bydelsutvalget 13.12.18
2/19
Rapport på økonomi og drift
3/19
4/19
5/19
6/19
7/19
8/19
9/19
Trosterudveien 55 med fler - Varsel om oppstart av detaljregulering
10/19
11/19
12/19
Uttalelse - Søknad om skjenkebevilling - Tryvann skisenter
13/19
14/19
Forskrift 014-19 - Forslag til regulering - Gaustadallèen mellom Rasmus Winderens vei og trafikksperring
15/19
Forskrift 016-19 - Forslag til regulering - Dalsveien mellom Stasjonsveien og Dagaliveien
16/19
Forskrift 017-19 - Forslag til regulering - Arnebråtveien mellom Bernhard Herres vei og Aspehaugveien
17/19
18/19
19/19
20/19
Høring - Forsøksordning parkeringstillatelser for bildeling
21/19
Høring - Fartssoningstiltak på skoleveier i Bydel Vestre Aker
22/19
23/19
Foreløpig orientering om tilsyn ved Hovseterhjemmet 05.12.18
24/19
25/19
26/19
Majorstuen knutepunkt og sporområde - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering
27/19
Forskrift 023-19 - Forslag til regulering - Sørkedalsveien mellom Thaulows vei og Fridtjof Nansens vei
28/19
29/19
30/19
31/19
32/19