Til innhold
2019

Majorstuen knutepunkt og sporområde - Kunngjøring om offentlig ettersyn - Forslag til detaljregulering

Publisert dato: 25.01.2019

Vedlegg

Saken behandles i

DatoMøte
07.02.2019

Møte i Vestre Aker bydelsutvalg

Protokoll Vestre Aker Bydelsutvalg 07.02.19.pdf (PDF 344KB)

28.01.2019

Møte i Vestre Aker byutvikling-, miljø- og samferdselskomite

Protokoll Vestre Aker Byutvikling-, miljø- og samferdselskomite 28.01.19.pdf (PDF 189KB)