Uttalelse - Søknad om skjenkebevilling - Kobberhaughytta