Bydelsutvalget

Bydelsutvalget består av 15 medlemmer, valgt for fire år av gangen.

På denne siden finner du medlemmer og varamedlemmer for perioden 2023–2027.

Bydelsutvalget har ansvar for de desentraliserte kommunale oppgavene, og skal føre tilsyn og kontroll med bydelsadministrasjonen og tjenestene som utføres der. En gang i året blir bydelen tildelt et rammebudsjett som fordeles og forvaltes av bydelsutvalget.

Bydelsutvalget har ikke ansvar for drift av sykehus, skolevirksomhet, trafikkregulering, eller byplanlegging.

Samtlige møter er åpne for publikum.

Alle møtene er åpne for publikum og starter med en åpen halvtime som er avsatt til innlegg fra bydelens beboere, næringsdrivende, organisasjoner m.fl. Her er det mulig å stille spørsmål, fremme forslag eller protestere.

Åpen halvtime er ikke et debattforum, og det kan ikke forventes at man får umiddelbare svar på spørsmål.

Saker og møter i bydelsutvalget

Tidligere møter

Møter fra 2015-2022

Medlemmer

Yngvar A. Husebye

Husebye, Yngvar A. |Leder Vestre Aker bydelsutvalg| (Høyre)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Ingvill Elvestad Meltvedt

Meltvedt, Ingvill Elvestad (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Siri Birgitte Waalen Bogen

Bogen, Siri B. Waalen |Gruppeleder| (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Monika Dypeng

Dypeng, Monika Furuseth (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon
Ståle Hagen

Hagen, Ståle (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Ole Christian Kreyberg Normann

Normann, Ole-Christian Kreyberg (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon
Mia Bødtker

Bødtker, Mia (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Gro Sommerfelt Karlsen

Karlsen, Gro Sommerfelt (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon
Victoria Thune-Larsen

Thune-Larsen, Victoria (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser
Telefon
Camilla Roede Skevik

Skevik, Camilla Roede (Høyre)

Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon
Agnes Grutle Brande

Brande, Agnes Grutle |Gruppeleder| (Venstre)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Telefon
Live Bressendorf Lindseth

Lindseth, Live Bressendorf |Gruppeleder| (Arbeiderpartiet)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Telefon
Vibeke Nenseth

Nenseth, Vibeke |Gruppeleder| (Miljøpartiet De Grønne)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon
Andreas Hoel Rivenes

Rivenes, Andreas Hoel |Gruppeleder| (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten
Telefon
Ellen Lange

Lange, Ellen |Gruppeleder| (Sosialistisk Venstreparti)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Telefon

Lie, Anne-Marit Petersen (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Sundin, Mikkel Timm (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Varamedlem av Vestre Aker ungdomsråd
Telefon

Espedal, Viktor Emanuel Sanden (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen

Lilje, Per Barth (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Brandstad, Line Dybdahl (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Vestre Aker ungdomsråd
Telefon

Engnæs, Finn-Yngve (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede

Alshehab, Abdullah (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Wakeford-Wesmann, Karsten (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for Diakonveien omsorg+ og hjemmetjenesten

Grythe, Jan Wilhelm (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Skavnes, Johannes Christensen (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Meghare, Aparna (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Hagen, Milada (Høyre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Voldstad, Hans Kristian (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Seeberg, Astrid Charlotte (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget

Bashevkin, Elin Helene Skjeseth (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite

Ræder, Johan (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Rønnevik, Marius (Venstre)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Telefon

Hausken, Peter (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Wold, Marit Getz (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for dagsenter for utviklingshemmede
Varamedlem av Tilsynsutvalget for Vinderenhjemmet
Medlem av Vestre Aker råd for personer med funksjonsnedsettelser

Wilhelmsen, Marianne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Stenersen, Dag Harlem (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Bang Jensen, Sofie Lourdes (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen

Sultan, Shoaib (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Telefon

Frydenlund, Jens (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Bjøro, Terje (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Leder av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Lageraaen, Leiv (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Nestleder av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Medlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Lønnum, Arve (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Telefon

Fosse, Cecilie (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Telefon

Von Hohenberg, Christian Clemm (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Varamedlem av Vestre Aker seniorråd
Telefon

Said, Asma Ali (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Helse-, eldre- og velferdskomiteen
Medlem av Tilsynsutvalget for Hovseterhjemmet
Telefon

Arneberg, Anette (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon

Jensen, Kjersti Cecilie (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Vestre Aker byutvikling-, miljø-, samferdsel- og næringskomite
Telefon

Jetne, Øystein (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Skole-, kultur-, oppvekst-, frivillighet- og idrettskomiteen
Telefon
Sekretariat
Pål Sundeng Tønnessen
Telefon