Uttalelse - Søknad om skjenkebevilling - Tryvann skisenter